05.04.22 DIB Blog

Sådan vender du bæredygtig rapportering til forretningsfordele

Har din virksomhed mere end 250 ansatte, strammes kravene til afrapportering af jeres bæredygtighed. Den 20. April i Industriens gør nogle af landets mest erfarne eksperter dig klogere på, hvordan du lever op til kravene og gør dem til en forretningsmæssig overskudsforretning, blogger Erik Thomas Johnson, fagleder for bæredygtig forretningsudvikling.

Siden 1. januar har børsnoterede virksomheder med mere end 500 ansatte skullet leve op til ”Taksonomiforordningen for bæredygtig finansiering. ”.

Forordningen er den første i en række kommende eu-reguleringer, der stiller krav om afrapportering. DI forventer, at  kravet om rapportering på Taksonomien vil udvides til alle virksomheder med over 250 ansætte, uanset ejerstruktur, fra regnskabsåret 2023.

Taksonomiforordningens formål er at motivere investorer og finansielle aktører til at flytte deres investeringer mod de virksomheder, der støtter den bæredygtige omstilling. Som et middel til dette forpligtes virksomhederne til at afrapportere, hvor meget af deres omsætning der går til bæredygtige aktiviteter, så de finansielle aktører har det nødvendige grundlag.

Oveni denne forordning kommer også Corporate Social Responsibility Directive (CSRD), som er et rapporteringskrav, der omfatter den brede rapportering om bæredygtighed. Vi forventer i DI, at det krav vil træde i kraft fra regnskabsåret, der starter 1. januar 2024. Hvilket betyder, at virksomhederne skal have deres dataindsamlingsstruktur på plads fra denne dato.

Læs også: 21 EU-retsakter på en uge presser danske virksomheder

Svært at navigere i

De virksomheder, der allerede er omfattet af kravene, har ikke altid haft nemt ved navigere i den nye lovgivning, hvor der stadig er en del gråzoner.

Hos de virksomheder, der har haft størst succes, er afrapporteringen sket i samarbejde mellem finansafdeling, CSR eller compliance afdeling, og de øvrige enheder, der skal indberette data. Samtidig er det tale om omfattende ændringer.

Derfor er det DIs anbefaling, at virksomheder, der snart bliver omfattet, allerede nu begynder at gøre sig klar, så det bliver en glidende, nem overgang, der ikke suger for mange af virksomhedens ressourcer.

Til det formål har vi lanceret en ”en-dags Masterclass i EU Taksonomi” den 20. April i Industriens hus. Her vil nogle af landets mest erfarne eksperter fra EY, Deloitte og Rambøll holde oplæg sammen med DIs egne fagfolk. Desuden vil andre virksomheder, der har været igennem rapporteringsøvelserne, dele erfaringer og gode fif til at få det gjort rigtigt for første gang.

Det vil klæde deltagerne på til at indfri de værdiskabelsesmuligheder, danske virksomheder i den grad bør være opmærksomme på. Der er nemlig en risiko for, at virksomheder går glip af dem, hvis de nye krav alene bliver betragtet som et ’compliance’ krav, de bliver tvunget til at efterleve.

De virksomheder, der formår at se mulighederne i de nye krav, vil kunne bruge deres indsats til at tiltrække kapital, skaffe billigere finansiering og støtte deres bæredygtig omstilling generelt.

Følg med i Masterclass on the Taxonomy Opportunity - Much more than Compliance (danskindustri.dk)

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Erik Thomas Johnson

Erik Thomas Johnson

Fagleder, Bæredygtig forretningsudvikling

  • Direkte +45 3377 4784
  • Mobil +45 2763 6253
  • E-mail etjo@di.dk

Relateret indhold