25.05.22 DIB Blog

Nu kommer den europæiske patentdomstol – skal du bruge den?

Den 25. maj 2014 stemte danskerne ja til en ratificering af en europæisk Patentdomstol ved en folkeafstemning. Først med udgangen af 2022 kan domstolen træde i kraft – hør hvad din virksomhed kan bruge den til den 15. juni, blogger Kim Haggren, vicedirektør i Dansk Industri.

Når danske virksomheder i dag opfinder nye produkter, skal de udtage et patent i alle de lande i Europa, de ønsker beskyttelse i. Det kræver betaling af et gebyr og indgivelse af en ansøgning med en oversættelse af patentet til det enkelte lands sprog samt betaling af årlige fornyelsesafgifter i hvert enkelt land. Denne proces er meget tidskrævende og omkostningstung for virksomhederne.

Bliver produktet alligevel krænket af en udenlandsk konkurrent skal den danske virksomhed anlægge retssager i alle de europæiske lande, hvor produktet er blevet krænket. Det er selvfølgelig en helt uholdbar situation, da i hvert fald danske SMV’er ikke ressourcemæssigt har mulighed for at køre retssager over hele Europa. Derfor kan de reelt ikke beskytte deres opfindelser og produkter mod patentkrænkelser.

Nyt system med væsentlige fordele

Derfor var det vigtigt, at danskerne tilbage i maj 2014 stemte ja til et nyt system med et samlet europæisk enhedspant og oprettelsen af en fælles Patentdomstol, som kan træffe en afgørelse om krænkelse af et patent, som er gældende med det samme i alle de deltagende medlemslande.

Det nye system har væsentlige fordele for et lille, højteknologisk og innovativt land som Danmark. Desværre har det taget otte år siden afstemningen at nå i mål.

Forsinkelsen skyldes flere forhold. Et væsentligt element er briternes Brexit. Det var nemlig en betingelse i aftalen om Patentdomstolen, at mindst 13 EU lande skulle ratificere aftalen, heriblandt Frankrig, Storbritannien og Tyskland. Samtidig er London specifikt nævnt som en af hovedsæderne i Europa for Patentdomstolens fysiske placering.

Herudover har den tyske forfatningsdomstol behandlet et par klager om den nationale ratificeringsproces. Klagerne er nu afgjort, så Tyskland kan være en del af systemet.

Med det formelle på plads kan de praktiske forberedelser af patentdomstolen med ansættelse af dommere, IT-systemer mv. igangsættes, så domstolen kan træde i kraft sidst i 2022.    

Læs også: Kinesiske patentansøgninger vælter ind i Europa

Alt godt kommer til den, der venter

Man siger jo, at alt godt kommer til den som venter. Så nu er tiden kommet til, at Danmark og ikke mindst vores virksomheder, endelig kan få gavn af vores Ja-tak for snart 8 år siden.

Men selv om DI er og har været klare fortalere for domstolen, bør danske virksomheder gøre sig overvejelser om, hvorvidt de vil benytte sig af systemet. For selvom fordelene er åbenlyse, er der også forhold, der vejer i den modsatte retning.

Eksempelvis vil et afvist patent være ensbetydende med, at patentet ikke kan gøres gældende i nogen af de medvirkende lande.

Derfor afholder DI i fællesskab med advokathuset Plesner et arrangement om det nye system, hvor der vil være oplægsholdere med juridisk ekspertise indenfor patentret og innovative virksomheder med internationale patentporteføljer. På dagen vil der være rig mulighed for at netværke og få og dele erfaringer med andre virksomheder, der skal afgøre, hvordan de vil gå til patentansøgningerne fremover.

Jeg kan kun anbefale alle danske virksomheder med patentambitioner til at deltage på dagen og blive klogere på de nye muligheder med den fælles patentdomstol.

Læs mere og tilmeld dig arrangementet den 15. juni i Industriens Hus: ”Forberedelser til den europæiske patentdomstol”.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Kim Haggren

Kim Haggren

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3449
  • Mobil +45 2124 4608
  • E-mail kih@di.dk

Relateret indhold