20.01.23 DIB Blog

Skelsættende direktivudkast endnu langt fra praksisklar

Et sjældent set samlet europæisk erhvervsliv beder EU være realistiske og sikre proportionalitet og bevarelse af virksomhedernes konkurrenceevne i et skelsættende direktiv, blogger Marie Gad, chef for global udvikling og bæredygtighed i DI.

27 paneuropæiske erhvervsorganisationer er gået sammen i et åbent brev til EU Parlamentet og Rådet. Brevet er et indspil til især EU Parlamentet, som lige nu forhandler om det kommende Corporate Sustainability Due Diligence direktiv (CSDDD). Det handler i al korthed om virksomheders due diligence i leverandørkæderne. Altså, hvordan man som virksomhed lever op til sit ansvar i forhold til miljø og menneskerettigheder i sine leverandørkæder.  

Direktivet er en af vores topprioriteter, fordi det potentielt vil være skelsættende for danske og europæiske virksomheders arbejde med bæredygtige leverandørkæder. Men direktivet skal designes ordentligt og være gennemtænkt, hvis det skal opnå sit gode formål, uden unødvendige byrder eller uhensigtsmæssige følgevirkninger for både virksomhederne og bæredygtigheden.

Det er derfor, de 27 europæiske erhvervsorganisationer er gået sammen i en sjældent set kraftig opfordring, som beder EU Parlamentet og Rådet om at være realistiske og sikre proportionalitet og bevarelse af virksomhedernes konkurrenceevne, når forhandlingerne mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen om den endelige lovtekst starter senere i år. 

Jeg er fortrøstningsfuld

Parlamentets nuværende udkast til direktiv ligger desværre meget langt fra noget, der vil virke i praksis. Det pålægger virksomhederne så mange vidtgående og uklare pligter, at det udover en unødig forringelse af virksomhedernes konkurrenceevne, risikerer at få virksomhederne til at trække sig fra de tredjeverdenslande, hvor der er størst behov for virksomhedernes bidrag til at sætte fokus på menneskerettigheder og miljøbeskyttelse.

Vi er særligt opmærksomme på, at virksomhederne skal kunne benytte en risiko-baseret tilgang i deres due diligence, så man fokuserer der, hvor behovet er størst. Dette vil også følge anbefalingerne i FN’s og OECD’s standarder på området, som DI lægger sig op ad når vi rådgiver vores medlemmer.

En virksomhed kan have tusindvis af leverandørkæder og direktivet må derfor gøre det muligt at prioritere, hvor risici er størst. Ellers risikerer man, at virksomheder trækker sig fra markeder, fordi det bliver for komplekst og risikofyldt.

Forventer at regler lander fornuftigt

Derfor bakker DI selvfølgelig fuldt op om opfordringen i brevet fra Europas erhvervsorganisationer. Samtidig fortsætter vi dialogen og det gode samarbejde med bl.a. de danske medlemmer af Europa-Parlamentet, som har muligheder for at sætte deres aftryk på de endelige regler.

I december sidste år kom Rådets forslag til direktiv. Dette forslag løser på de fleste områder de udfordringer, som vi ser i Parlamentets udkast, da det styrker den risiko-baserede tilgang og fjerner nogle af de mest vidtgående elementer fra Kommissionens forslag, bl.a. den uhensigtsmæssige og helt unødvendige indblanding i de nationale regler om selskabsledelse.

Vi er selvfølgelig også i dialog med mange af vores medlemsvirksomheder for derigennem at tage deres gode ideer og bekymringer med i vores arbejde. Hvis du ønsker at være en del af processen, kan du tilmelde dig vores følgegruppe på CSDDD, hvor vi løbende opdaterer om processen.

Se kontaktoplysninger her: Samfundsansvar - DI (danskindustri.dk)

Jeg er fortrøstningsfuld i forhold til at EU Parlamentet og Rådet vil lytte til det fælles opråb fra europæisk erhvervsliv, så de endelige regler kan ende et fornuftigt sted.

Læs også: Seks danske virksomheder blandt verdens 100 mest bæredygtige

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Marie Gad

Marie Gad

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3789
  • Mobil +45 2949 4447
  • E-mail msh@di.dk

Relateret indhold