23.02.23 DIB Blog

Danske virksomheder vil tage et stort ansvar i Ukraine

Krigen i Ukraine raser – men genopbygningen er i gang og danske virksomheder står på spring for at bidrage, skriver DI's chef for global udvikling og bæredygtighed Marie Gad.

Direktøren for Ukraines vigtigste arbejdsgiverforening, Ruslan Illichov, sagde det meget præcist, da han besøgte DI i december:

"Vi kæmper for at holde Ukraines virksomheder kørende, så produktionen af varer kan fortsætte og arbejdere kan få løn. Vi er utrolig glade for jeres militære støtte. Men vores virksomheder har også brug for jer til at fylde vores ordrebøger og bidrage til genopbygningen."

I et år har Ruslan Illichov og ukrainske virksomheder kæmpet for at ”holde den økonomiske front” på trods af mobiliseringen af arbejdstagere, tabet af østukrainsk land, svigtende energiforsyning og brudte leverandørkæder.

Stor indsats fra danske virksomheder

Mange danske virksomheder har gjort en ekstraordinær indsats for at hjælpe. De donerer penge og udstyr, ansætter flygtninge, får ukrainske varer til danske forbrugere og yder services. Og mange andre står på spring for at kunne bidrage med deres særlige viden og kompetencer. Det så vi så sent som i sidste uge hvor 30 danske virksomheder deltog i genopbygningskonferencen Rebuild Ukraine.

Det er sigende, at vi var det land med næstflest deltagende virksomheder, kun overgået af Tyskland.

Fra DI’s side er vi meget optagede af at bidrage på alle måder vi kan i denne skæbnestund.

Fra krigens første dage har gode kolleger arbejdet utrætteligt for at hjælpe de mere end 100 danske virksomheder, der var aktive i Ukraine, med at håndtere krigsudbruddet. Andre har arbejdet intensivt med at bygge bro mellem Ukraines behov og danske virksomheders evner og koordinere deres indsats.

Genopbygning i havneby

For genopbygningen af Ukraine er allerede i gang. Heldigvis for det.

Store dele af landet er nemlig sønderbombet. Det gælder for eksempel den sydlige havneby Mykolaiv, som Danmark har indgået et særligt partnerskab med. Her viser de seneste opgørelser, at over 1.200 lejlighedskomplekser, 5.000 huse og 2.000 ledninger og rør til vand og varme er blevet helt eller delvist ødelagte som følge af invasionen.

Det er et godt eksempel på en by, hvor danske virksomheder står klar til at spille en stor rolle både i kraft af deres teknologiske ekspertise, deres engagement i Ukraine og deres lyst til at bidrage og gøre en forskel.

Derfor er DI hele tiden i tæt dialog med de danske myndigheder for at sikre, at de skaber de bedst mulige betingelser for at danske virksomheder kan bidrage.

Det drejer sig for eksempel om at sikre, at virksomhederne tænkes ind i den danske strategi for genopbygning fra starten af, at myndighederne er i løbende dialog med interesserede virksomheder og opretholder et højt niveau af information om og hjælp til danske og internationale udbud, og at der laves forenklede procedurer for arbejds- og opholdstilladelser samt de nødvendige garanti- og finansieringsinstrumenter. 

DI i tæt partnerskab med ukrainske arbejdsgivere

Jeg er meget glad for, at DI har et særdeles tæt partnerskab med Federation of Employers of Ukraine og direktøren Ruslan Illichov, som jeg citerede i toppen af bloggen.

Med afsæt i vores samarbejde har vi mulighed for direkte at støtte vores søsterorganisations uhyre vigtige arbejde med at holde Ukraines økonomi kørende. Samtidig giver partnerskabet os en unik indsigt i vilkårene for erhvervslivet samt et stærkt netværk i Ukraine.

Vores arbejde med organisationen daterer sig tilbage til 2019. Før krigen drejede vores partnerskab, der er støttet af Udenrigsministeriet, sig særligt om at udveksle viden og erfaringer for at styrke deres evne til at varetage rollen som arbejdsgiverorganisation.

Krigens indtog gjorde vores partnerskab til et spørgsmål om at håndtere den eksistentielle trussel mod organisationen og Ukraines erhvervsliv så godt som overhovedet muligt.

Tæt kontakt fra krigens første dag

Fra dag 1 af krigen har vi holdt nær kontakt gennem både digitale og fysiske møder i Danmark og Ukraines nabolande og støttet deres arbejde så godt, vi kunne. Derfor gjorde det også et stort indtryk på mig, da FEU’s direktør Ruslan Illichov ved sit sidste besøg i Danmark i december fortalte, hvilken forskel vores partnerskab har gjort for dem.  

I år udbygger vi vores samarbejde, blandt andet med to nye projekter støttet af Udenrigsministeriet.

Som led i DI’s arbejde i den Ny Demokratifond skal vi over de næste fire år samarbejde om at skabe bedre rammevilkår på arbejdsmarkedet og støtte en grøn genopbygning af Ukraine. Og i et nyt to-årigt projekt med den danske fagbevægelse skal vi blandt andet være med til at sikre nok kompetent faglært arbejdskraft til genopbygningen af Mykolaiv.

I dag er det et-års-dagen for Ruslands invasion af Ukraine. Det er ikke til at spå om, hvornår krigen slutter. Men jeg er helt sikker på, at Danmarks engagement i Ukraine kun vil blive endnu stærkere i de kommende år. Det gælder særligt for danske virksomheder for de har både evnerne, engagementet og viljen til at kunne spille en stor rolle i genopbygningen. Vi vil arbejde hårdt for, at de får de bedste muligheder for at bidrage.

Vil du gerne holdes opdateret om arrangementer og nyheder vedrørende genopbygningen af Ukraine?

Så tilmeld dig DI’s mailliste ved at skrive til Mette Gøricke Sørensen på megs@di.dk

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Marie Gad

Marie Gad

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3789
  • Mobil +45 2949 4447
  • E-mail msh@di.dk

Relateret indhold