22.09.23 DIB Blog

Biodiversitet skal ind i virksomheders forretning

Danske virksomheder skal i gang med at fremme biodiversiteten. Det vil blandt andet sikre robuste forsyningskæder og skabe en bæredygtig forretning. I DI er vi derfor gået sammen med WWF og Industriens Fond om et projekt, der kan inspirere virksomheder og guide myndigheder i den rigtige retning, blogger Karin Klitgaard, underdirektør i Dansk Industri.

Tab af biodiversitet er blevet en integreret del af den danske politiske debat. Det gælder både i Danmark, men i høj grad også i danske virksomheders værdi- og forsyningskæder. Det er både en national, en europæisk og en global dagsorden.

Tab af biodiversitet er både dyrt for naturen og økonomien

World Economic Forum vurderer, at tabet af biodiversitet på verdensplan truer en million arter med udryddelse og samtidig risikerer at sætte op mod halvdelen af det globale BNP over styr. Det er dermed både naturen og økonomien, der er på spil, hvis ikke vi gør noget – det gælder også både i Danmark og globalt.

Danske virksomheder er allerede i gang. Et godt eksempel er, når 19 virksomheder og Hvidovre Kommune på Avedøre Holme går sammen om at udlægge arealer til vild natur – og det viser sig, at det gør en forskel. 

For den enkelte virksomhed kan det være vanskeligt, på kort sigt, at opgøre gevinster ved at bidrage til natur og biodiversitet, og hvordan disse kan stå mål med eventuelle omkostninger. Men på lang sigt vil biodiversitetsindsatser blive et konkurrenceparameter, for det handler også om fremtidig forsyningssikkerhed, risikominimering og omkostninger til øgede råvarepriser.

Læs også: Vild natur på erhvervsområde skaber overvældende resultater

Manglende ensartede standarder er en udfordring – når biodiversitet skal måles og vejes

Der er ingen tvivl om, at biodiversitet er en kompleks størrelse. Der findes ikke en måleenhed for biodiversitet, som svarer til de CO2-ækvivalenter, der bruges til at måle klimaaftryk. Science Based Targets Initiative for Nature er under udvikling, hvilket er meget lig det Science Based Target initiative, som mange virksomheder allerede i dag arbejder med i forbindelse med at sætte mål og indarbejde klimastrategiske tiltag.

Så vi er på vej, men vi får også brug for mere enkle løsninger.

Biodiversitet, klima og forretning skal tænkes bedre sammen

En god nyhed er, at løsningerne på klima- og biodiversitetsudfordringerne ofte hænger sammen – og her er cirkulær økonomi en afgørende løftestang. Derfor har vi i DI også opfordret til, at Danmark får en langsigtet og ambitiøs strategi for cirkulær økonomi, der sætter turbo på cirkulære forretningsmodeller og bæredygtige produkter. Et smartere ressourceforbrug er et effektivt redskab til både at reducere aftryk på biodiversiteten og forbrugsbaserede CO2e-aftryk.

Partnerskaber er vigtigt – nyt projekt er netop gået i gang

Vi i DI er netop gået sammen med WWF og Industriens Fond i et nyt samarbejde, som skal hjælpe danske virksomheder i gang med at integrere ambitiøse biodiversitetsindsatser i deres forretning – i hele værdikæden for bl.a. at sikre robuste forsyningskæder og en bæredygtig forretning. Det skal blive til vigtig inspiration for mange.

Og målet med projektet er ambitiøst - for vi skal sammen inspirere resten af erhvervslivet i en endnu grønnere retning, for fremtidens konkurrenceevne bliver netop det - mere grøn.

Resultaterne vil vi bringe med ind i regeringens Biodiversitetspartnerskab, som netop er blevet nedsat bl.a. med anbefaling fra DI. Partnerskabet skal give anbefalinger til virksomheder om, hvordan de bedst kommer i gang med konkrete indsatser. Samtidig skal vi være med til at guide myndigheder i den rigtige retning, når det kommer til barrierer, muligheder og incitamenter, der kan lette og styrke virksomhedernes indsatser – for det bliver der brug for.

Følg DI, WWF og Industriens Fond projektet 

Læs mere om biodiversitet og virksomhedscases på DI’s hjemmeside 

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Karin Klitgaard

Karin Klitgaard

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3695
  • Mobil +45 2565 0241
  • E-mail kakl@di.dk

Relateret indhold