26.05.24 DIB Blog

Virksomheder bøvler - forståeligt - med biodiversitet

To ud af tre virksomheder mener, at de påvirker naturen negativt. Mange flere prøver at reducere påvirkningen, men det er svært for mange at måle effekten. Det skal vi blive bedre til, blogger miljøchef Karin Klitgaard, der står klar med et politisk udspil og fem gode råd til at komme i gang.

Både forbrugere og erhvervsliv er afhængige af naturen og påvirker naturen. Det sidste er der bred enighed om blandt danske virksomheder, hvoraf 67 procent – ifølge DI’s virksomhedspanel - mener, at de påvirker biodiversitet og natur negativt. Der er dog hele 88 procent af virksomhederne, der har sat tiltag i gang hos sig selv eller hos leverandører for at reducere det negative aftryk.

Der er stor forskel på, hvor væsentligt et naturaftryk, man har som virksomhed. Men 27 procent i DI’s panel har sat konkrete mål for deres aftryk. I betragtning af hvor svært det er at måle og vurdere effekten af tiltag, er det faktisk ret mange.

Se virksomhedspanelets svar om biodiversitet

Flere skal med

Erhvervslivet kan frigøre et enormt potentiale ved at reducere aftrykket på naturens ressourcer, sikre naturgenopretning og bane vejen for naturpositive tiltag gennem ansvarlige værdikæder.

Virksomhederne kan bruge ressourcer smartere gennem cirkulære forretningsmodeller, hvor design gentænkes, så produkter genbruges, og så materialer kan indgå i nye produkter og på den måde bruges igen og igen i stedet for, at vi udvinder nye.

Det kræver en kæmpe indsats at vende tilbagegang til fremgang, ikke mindst ny viden og nye værktøjer for at få gjort det operationelt. Og virksomhederne kan ikke gøre det alene – der er brug for, at alle løfter.

Læs også: Kaffe skal hjælpe sommerfugle, mens du tanker strøm

DI’s politiske anbefalinger

Derfor har DI samlet en række politiske anbefalinger, der skal være med til at indfri vores ambition - om at danske virksomheder skal være internationalt førende indenfor genopretning af natur og biodiversitet og dermed bidrager – i Danmark og i globale værdikæder – til at nå EU’s og FN’s mål om 30 pct. beskyttet natur.

Et vigtigt element i vores ambition er også, at det skal være lettere for virksomhederne at rapportere om biodiversitet, så der bliver plads til reel handling.

Læs DI udspil om veje til mere og bedre natur

Kom i gang med biodiversitet

Gode råd til at komme i gang med biodiversitet som virksomhed:

Identificer og prioriter virksomhedens aftryk på biodiversitet med en intern væsentlighedsanalyse af naturaftryk.

Få inspiration fra internationalt anerkendte metoder og rammeværktøjer som Science Based Targets for Nature, Taskforce on Nature related Financial Disclosures (TNFD) og WWF’s Risk Filter.

Igangsæt indsatser og dialog med leverandører og NGO’er på områder, hvor I har den største påvirkning på biodiversiteten.

Inddrag medarbejderne i arbejdet med biodiversitet og informér om indsatser i egen virksomhed og i værdikæden.

Deltag i relevante netværk nationalt som internationalt, da biodiversitetsindsatser ofte bedst løses i brede og langvarige partnerskaber rundt om sårbar natur. Se mere om DI's Biodiversitetsnetværk 

Find meget mere inspiration og rådgivning om biodiversitet 

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Karin Klitgaard

Karin Klitgaard

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3695
  • Mobil +45 2565 0241
  • E-mail kakl@di.dk

Relateret indhold