12.06.24 DIB Blog

Erhvervsfremme i verdensklasse hjælper danske SMV’er

Den danske erhvervsfremmeindsats skal være verdensklasse, hvis det skal være til gavn for danske SMV’er. Det kræver udvikling, så endnu flere SMV’er benytter sig af mulighederne, blogger Jes Lerche Ratzer, DI’s chef for erhvervsfremme.

Erhvervsminister Morten Bødskov (S) fremlagde for nylig en ny erhvervsfremmestrategi for de kommende fire år. Dansk Industri (DI) gav strategien en varm modtagelse, fordi den bygger videre på de bedste erfaringer fra den nuværende indsats.

Strategien har det primære mål at styrke landets små og mellemstore virksomheder (SMV’er) og iværksættere, blandt andet ved at ruste dem til fremtiden gennem grøn og digital omstilling samt styrke deres forretningsudvikling og appetit på internationalisering.

Den nye erhvervsfremmestrategi indeholder fire strategiske mål, der skal drive indsatsen de kommende år:

1) Omstilling af virksomhederne, så de bedre kan gribe potentialerne i nye tendenser og teknologier.

2) Fremme af danske styrkepositioner gennem innovative og bæredygtige løsninger.

3) Forenkling af fremtidens erhvervsfremme for at minimere unødig administration.

4) Tilbud om indsatser for hele landet for at forløse vækstpotentialet i hele Danmark.

 

Erhvervsfremme er en afgørende støtte for SMV’er

Den danske erhvervsfremmeindsats er grundlæggende designet til at skabe mere lige vilkår for SMV'er, når det kommer til udvikling af vækstskabende processer, ydelser og produkter. Samtidig skal indsatsen sikre, at SMV’er har rimelige muligheder for at opfylde krav og reguleringer, der ofte rammer dem hårdere end større virksomheder.

Erhvervsfremmemidlerne skaber derfor værdi ved at udligne de skæve rammer mellem mindre og større virksomheder.

Et konkret eksempel på SMV’ers vilkår sammenlignet med større virksomheder er politiske klimamålsætninger, der stiller store krav til, at virksomhederne hurtigt omstiller deres produktion til mere bæredygtige og grønne løsninger. For SMV’er er det en stor udfordring, da de ofte har begrænsede ressourcer og manglende teknisk viden til rådighed.

Her spiller erhvervsfremmeindsatsen en central rolle ved at tilbyde SMV’er hjælp til køb af privat rådgivning, kompetenceudvikling og finansiel støtte, så flere hurtigt kan integrere grønne løsninger effektivt i deres forretning og dermed reducere CO2-udledningen.

Hjælp fra erhvervsfremme sikrer også, at SMV’er handler hurtigere og mere effektivt, end de ellers ville have gjort. Det ses blandt andet i en ny effektmåling af erhvervsfremmeprogrammet SMV:Digital, der viser, at deltagerne over en toårig periode opnåede en omsætningsstigning på 8 procentpoint mere end sammenlignelige SMV’er, der ikke deltog i programmet.

Med andre ord kan erhvervsfremme rette op på centrale markedsfejl, som ellers ville hæmme innovation og bæredygtighed i SMV'er. Erhvervsfremmeindsatsen er dermed en drivkraft for bæredygtig vækst og udvikling i SMV’er.

Besparelse på erhvervsfremme er en dårlig forretning

Det er helt afgørende for Danmarks konkurrencekraft, at vi har en erhvervsfremmeindsats i verdensklasse, som kan møde SMV’er i øjenhøjde med relevante tilbud i hele landet. De fire mål i den nye erhvervsfremmestrategi er også helt i tråd med de udfordringer, som Danmarks SMV’er står overfor lige nu.  

I DI finder vi det derfor helt uforståeligt, hvordan Frigast-udvalget er kommet frem til deres anbefaling om at reducere den årlige nationale finanslovsbevilling til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, da hovedparten af programmerne i erhvervsfremmeindsatsen er finansieret af EU-midler. Netop derfor er den danske erhvervsfremmeindsats et effektfuldt redskab til at omsætte midler fra EU til vækst og værdiskabelse i erhvervslivet – og dermed bidrage til jobskabelse og velfærd i Danmark.

Her er det nationale bidrag fra finansloven til Danmarks Erhvervsfremme helt afgørende. Den nationale medfinansiering til den danske erhvervsfremmeindsats er ganske enkelt en forudsætning for, at vi kan skabe effekt af de godt 2,7 mia. kr. fra EU, der er målrettet danske SMV’er, og som Danmark er tildelt fra EU-fondene i perioden 2021-27.

Erhvervsfremmetiltag skal forenkles

Jeg glæder mig over, at den nye erhvervsfremmestrategi fra Morten Bødskov lægger særligt vægt på at ruste landets iværksættere og SMV’er til at tage hånd om de mange forandringer og globale udfordringer, som påvirker deres hverdag lige nu.

Virksomhederne har brug for sparring, når eksempelvis forsyningskæderne bliver brudt, når pro­duktionen skal digitaliseres, eller når nye EU-bæredygtighedskrav stiger virksomheden over hovedet.

Det hjælper den ny erhvervsfremmestrategi med, samtidig med at den også har fokus på forenkling af de administrative rammer og reduktion af unødvendigt bureaukrati for virksomhederne.

Det er helt nødvendigt, for tid er en knap ressource for landets SMV’er. Bureaukratiske dokumentationskrav og procedurer må ikke afholde virksomheder fra at benytte sig af de mange gode tilbud. Det er derfor positivt, at forenkling er et centralt element i den nye strategi, for det er helt uholdbart, at virksomhederne f.eks. skal vente i op mod et år på at få udbetalt penge til at styrke deres forretningsudvikling. Det kan føre til likviditetsudfordringer for virksomhederne, der kunne undgås.

Erhvervsfremmeindsatsen skal hele tiden udvikles og forbedres, så endnu flere SMV’er benytter sig af mulighederne. Derfor skal der også større fokus på effekt og det samfundsmæssige udbytte af indsatserne.

Læs også: Sådan bliver din virksomhed parat til fremtiden

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Jes Lerche Ratzer

Jes Lerche Ratzer

Chef for erhvervsfremme & regional udvikling

  • Direkte +45 3377 4518
  • Mobil +45 2674 2891
  • E-mail jelr@di.dk

Relateret indhold