28.11.17 DI Business Leder

Karsten Dybvad: Vi har store muligheder i 2018 – lad os ikke spilde dem

2018 kan blive året, hvor Danmark – og frem for alt danske virksomheder – sætter en vigtig rekord. I DI forventer vi, at antallet af arbejdspladser i løbet af 2018 vil nå det højeste niveau nogensinde, så vi overgår den hidtidige rekord fra 2008.

Danmark har samtidig udsigt til den højeste økonomiske vækst i ti år. Siden 2013 er der skabt 160.000 arbejdspladser, og i DI regner vi med yderligere 30 – 40.000 nye job det kommende år. Udsigterne er altså positive. Danske virksomheder klarer sig godt og trækker hver dag nye ordrer hertil, som giver os den vækst og velstand, som hele vores samfund nyder godt af.

Men – for der er i allerhøjeste grad et ”men”: Virksomhederne kan ikke skabe nye arbejdspladser uden dygtige hænder og hoveder til at besætte dem. Derfor er det bekymrende, at seks ud af ti af topchefer i DI’s virksomhedspanel siger, at manglen på arbejdskraft er en trussel mod deres virksomhed. Og næsten fire ud af ti af de virksomheder, som har forsøgt at rekruttere, har måttet give op.

Vi står med andre ord foran et år, som byder på store muligheder for virksomhederne og for Danmark, hvis vi vel at mærke formår at udnytte dem. Men det kræver, at vores politikere tager udfordringen med mangel på medarbejdere alvorligt, og at de står sammen om at finde effektive løsninger på den trussel, virksomhederne advarer så klart om.

Virksomhederne kan ikke skabe nye arbejdspladser uden dygtige hænder og hoveder til at besætte dem Karsten Dybvad, Adm. direktør

Virksomhederne mangler medarbejdere på alle niveauer – ufaglærte, faglærte og højtuddannede. I takt med, at virksomhederne har skabt flere og flere job de seneste år, er arbejdsløsheden faldet til et meget lavt niveau. Men der er stadig ledige og modtagere af overførselsindkomst, som vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at få i job. Det gælder ikke mindst de indvandrere og efterkommere, som står uden for arbejdsmarkedet. Her er der – især for de unge under 30 – behov for, at flere bliver vurderet jobparate og dermed mødt med en forventning om, at de kan og skal bidrage. En langt bedre integrationsindsats med fokus på job vil sikre flere medarbejdere til virksomhederne – og samtidig være med til at løse de problemer, som en mangelfuld integration fører med sig, for hele vores samfund.

Når det gælder manglen på faglærte, giver den seneste trepartsaftale os bedre muligheder for, at danske medarbejdere kan efter- og videreuddanne sig. Det skal vi udnytte – ikke mindst i forhold til, at ufaglærte kan løfte sig til faglærte på de områder, hvor virksomhederne har behov for flere. Her har virksomhederne selv et stort medansvar for at sikre lærepladser og muligheder til både unge og erfarne medarbejdere, der vil være faglærte. Vi har brug for dem! Men manglen på faglærte er så alvorlig, at vi ikke kan løfte opgaven med uddannelse og efteruddannelse alene. Vi får også brug for hjælp udefra. Derfor er det vigtigt, at politikerne vender den ærgerlige udvikling de seneste år, hvor det er blevet sværere for dygtige kvalificerede medarbejdere uden for Europa at komme til Danmark.

Danmark er ikke det eneste land, som er ramt af manglen på medarbejdere. Landene omkring os står også med store demografiske udfordringer, der bliver flere ældre og færre i den arbejdsdygtige alder. Konkurrencen mellem landene om at tiltrække dygtige mennesker spidser til. Hvis danske virksomheder for alvor skal udnytte de muligheder, som det kommende år byder på, er det vigtigt, at et bredt flertal af politikere får øjnene op for den hårde konkurrence om dygtige medarbejdere, som Danmark befinder sig i. Og frem for alt, at de står sammen om at handle.

Skrevet af:

Karsten Dybvad

Steen Nielsen

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3318
  • Mobil +45 2949 4557
  • E-mail snn@di.dk