01.02.17 DIB Leder

Karsten Dybvad: Sigt højere, Danmark

Er det godt nok at føre en økonomisk politik for Danmark, hvor udgifter og indtægter går nogenlunde lige op – eller skal vi lægge en mere langsigtet og ambitiøs kurs for Danmark? Det er på mange måder dét spørgsmål, der står tilbage efter den seneste måneds politiske debat.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen indledte året 2017 med et budskab om, at vi gennem rettidige justeringer af vores samfund bør sørge for, at vi står bedst muligt rustet til at møde udfordringer og gribe de muligheder, som globaliseringen og ny teknologi byder os.
Det er et budskab, vi fuldt ud deler i DI. Der er stadig både gode muligheder og behov for at justere vores samfund, så vi ruster Danmark og danskerne bedre til fremtiden. I DI har vi fremlagt en 2025-plan med en lang stribe konkrete initiativer, der til sammen løfter vores velstand i 2025 med knap 130 mia. kr. og skaber langt over 100.000 flere private arbejdspladser. Når jeg lytter til debatten rundt omkring i landet, er det da også mit klare indtryk, at man mange steder ude i den enkelte kommune gerne ser flere arbejdspladser, gerne ser øget vækst og dermed et stærkere fundament for vores offentlige sektor.
Vi skal i DI være de første til at anerkende de reformer og initiativer, der er gennemført de senere år, og at de offentlige finanser er mere robuste nu end tidligere. Men vi skal da som samfund sørge for hele tiden at indrette os, så vi er i bedst mulig stand til at møde globaliseringen og den teknologiske udvikling. Vi skal bringe endnu flere af de danskere, som i dag står uden for arbejdsmarkedet, ind i et job. Og frem for alt sørge for, at også vores børn får mulighed for at leve i et af verdens mest velstående samfund med uddannelser, forskning og sygehuse i verdensklasse.

På den måde lægger vi en langsigtet kurs for Danmark, som ikke handler om, hvad der er nødvendigt – men om, hvad der er muligt og ønskværdigt for vores samfund. Karsten Dybvad

På den måde lægger vi en langsigtet kurs for Danmark, som ikke handler om, hvad der er nødvendigt – men om, hvad der er muligt og ønskværdigt for vores samfund.
Præcis samme tilgang har vi til årets overenskomstforhandlinger. De aftaler, vi som arbejdsgivere og lønmodtagere har indgået ved de seneste forhandlinger, har rent faktisk formået at styrke konkurrenceevnen for vores virksomheder – samtidig med, at medarbejderne har oplevet en solid reallønsfremgang. Resultatet af aftalerne har været, at danske virksomheder har kunnet vinde ordrer til Danmark og skabe nye arbejdspladser her i landet. Med andre ord: Når vi forbedrer Danmarks konkurrenceevne, så virker det, og hele vores samfund nyder godt af det.
Derfor er der al mulig grund til at holde fast nu, så vi i alle dele af vores samfund tager ansvar om at skabe et stærkere Danmark med nye job og ny vækst. Så både vi selv og næste generation får mulighed for at forme det samfund, vi ønsker, at Danmark skal være.

Karsten Dybvad
Skrevet af:

Karsten Dybvad