01.07.17 DI Business Leder

Karsten Dybvad: Hva’ nu, Danmark?

Vi lever i en brydningstid. Rusland spiller med musklerne i sit nærområde og krænker Ukraines territoriale integritet. Storbritannien er på vej ud af det europæiske indre marked, som briterne under Margaret Thatcher var med til at konstruere. Og USA’s nye præsident udfordrer internationale regler og organisationer, der i årtier har faciliteret internationalt samarbejde, demokratisk udvikling og regelbunden frihandel imellem verdens nationer.

Danmark er en lille, åben økonomi, der har bygget vores velstand op ved at sælge varer og idéer til kunder over hele verden. Derfor er udviklingen med stigende protektionisme og lukkethed bekymrende. Når så enorme kræfter er på spil, er det nærliggende at spørge, hvad Danmark overhovedet kan stille op? Men sagen er, at Danmark har gode kort på hånden til at sætte vores præg på udviklingen, for vi nyder stor agtelse ude i verden. Kuren mod den voksende skepsis over for globalisering, frihandel og etablerede institutioner skal i høj grad findes i en balanceret, tillidsfuld og løsningsorienteret samfundsmodel som vores. Den globaliseringsmodstand, vi ser over hele verden, bunder i høj grad i økonomisk vækst uden tilstrækkelig balance. Rigide arbejdsmarkeder, høj ulighed og reducerede muligheder er nogle af de mest alvorlige udfordringer, verdens lande står over for. I april kom Verdensbanken, Verdenshandelsorganisationen og den Internationale Valutafond med en rapport, der opfordrer verdens ledere til at fravælge protektionismens sti og i stedet indføre reformer, der sikrer, at gevinsterne ved globalisering og frihandel kommer hele samfundet til gavn. Det er centralt for Danmarks internationale succes og anseelse, at vi konstant søger at skabe et samfund i vækst og balance. Det fleksible, konstruktive, aftalebaserede arbejdsmarkedssystem, hvor lønmodtagere og arbejdsgivere bliver enige om løn-og arbejdsvilkår, gør det muligt for både erhvervsliv og samfund at være smidigt og innovativt. Så vi både er fælles om at gribe nye muligheder og takle nye udfordringer.

Den globaliseringsmodstand, vi ser over hele verden, bunder i høj grad i økonomisk vækst uden tilstrækkelig balance. Karsten Dybvad

775.000 danske job afhænger af eksporten, og danske virksomheder har over 1,3 millioner ansatte over hele kloden. Den internationale orientering er drevet af de enorme muligheder i et potentielt marked på over 7 milliarder mennesker – sammenlignet med et hjemmemarked på blot 5,6 millioner. Og der er stor efterspørgsel efter danske innovative løsninger på verdens problemer – hvad enten det angår ernæring, vandforsyning, klimatilpasning, grøn energi eller noget helt femte.
Det er let at fortabe sig i deprimerende historier om en stadig mere dysfunktionel verden, hvor store magter står på spring, og små lande søger i skjul. Men det er op til os selv, om vi vælger at fokusere på problemerne eller løsningerne. Til spørgsmålet ”Hva’ nu, Danmark?” bør svaret være engagement frem for isolation, så vi forfølger egne interesser og samtidig udbreder det danske samfunds grundlæggende værdier. Vi bør både gribe mulighederne og takle udfordringerne i fællesskab med resten af Europa og andre ligesindede.

God sommer – uanset, om I tilbringer den her eller ude omkring i den verden, som Danmark nu engang er en integreret del af.

Skrevet af:

Karsten Dybvad