01.03.17 DIB Leder

Karsten Dybvad: Vi må ikke tage globale danskere for givet

Både Danmark og andre lande bliver rigere samfund, når vi handler med hinanden på tværs af landegrænser. Dét har været udgangspunktet for det økonomiske samarbejde, som igennem årtier har bundet verdens lande tættere og tættere til hinanden. Men opbakningen til samhandel og globalisering er den seneste tid kommet under pres, fordi befolkningerne i mange samfund har oplevet, at gevinsterne ved globalisering ikke har ført til forbedringer af deres eget liv. Det sidste er langt fra tilfældet i Danmark.

Få samfund har nydt større gavn af EU’s indre marked og den globale økonomi end os. Vi er et lille samfund, som har formået at skabe vores velstand ved at handle med lande verden over, og både ufaglærte, faglærte og højtuddannede medarbejdere har oplevet, at de er blevet rigere over årene, fordi danske virksom­heder har skabt gode job her i landet.
Det er en central del af forklaringen på, hvorfor vi danskere er de mest globaliseringsparate i verden. Danskerne har ikke alene hørt om globaliseringens fordele. De har også mærket dem. Men det er vigtigt, at vi ikke tager danskernes opbakning for givet. Udenrigsminister Anders Samuelsen peger i et interview i dette nummer af DI Business på, at hverken politikere eller vi i erhvervslivet har været dygtige nok til at fortælle den gode historie om globalisering. Og det kan han have ret i. Vi har et fælles ansvar for både at fortælle danskerne om fordelene ved globalisering – og at sikre, at de oplever dem.

Få samfund har nydt større gavn af EU’s indre marked og den globale økonomi end os. Karsten Dybvad

En vigtig vej til det er at sikre, at virksomheder, politikere og lønmodtagere i fællesskab løfter ansvaret for, at danske medarbejdere igennem hele arbejdslivet er blandt de dygtigste i verden. At vi prioriterer uddannelse fra første skoledag til sidste arbejdsdag. For når vi er blandt de dygtigste, kan vi vinde i den internationale konkurrence. Når vi er dygtige, kan vi blive ved med at opretholde en god løn og stadig konkurrere. Og så har vi som danskere mindre grund til at frygte konkurrence udefra. Det er vigtigt – for der er stadig store muligheder for danske virksomheder til at udforske nye markeder og sælge danske produkter og idéer til kunder over hele verden – og på den måde gøre Danmark rigere.
Den 15. februar stemte et flertal i Europa-Parlamentet for at godkende EU’s handelsaftale med Canada. Det er et vigtigt resultat – og den mest ambitiøse handelsaftale, som EU nogensinde har indgået. Aftalen vil fjerne told på 99 procent af alle varer, der handles mellem EU og Canada. Derudover får europæiske virksomheder bedre adgang til at sælge tjenesteydelser på det canadiske marked, og det vil blive meget nemmere at byde på offentlige opgaver som infrastruktur- og forsyningsprojekter på samme vilkår som canadiske virksomheder.
Aftalen ventes at øge handlen med varer og tjenesteydelser mellem EU og Canada med hele 25 procent Den vil også give dansk eksport til Canada et kæmpe boost – et land, som altså hører til blandt verdens 10 største økonomier. Europa-Parlamentets godkendelse af aftalen er et godt eksempel på, at EU er i stand til at
levere vigtige resultater, som Danmark drager stor fordel af, når landene formår at stå sammen. Og som en lille eksportorienteret økonomi er Danmark et af de lande i verden, der har størst fordel af mere frihandel.
Dét er den gode fortælling om, hvordan Danmark og danskerne bliver rigere og skaber et bedre samfund herhjemme, fordi vi vinder ordrer ude. Den skal vi huske at fortælle – og vise danskerne – hver eneste dag.

Karsten Dybvad
Skrevet af:

Karsten Dybvad