03.01.18 DIB Leder

Karsten Dybvad: Vi skal investere os ud af køen

I dag dominerer cyklerne gadebilledet i København. I 1950 var det bilerne. I Beijing er det gået den stik modsatte vej: Millioner af cyklister er blevet udskiftet med endeløse rækker af biler. Det er et af de billeder, som jeg har på nethinden, når vi taler om transport. Der sker hele tiden forandringer – også i den måde, vi transporterer os på.

Uanset hvordan vi vælger at transportere os, har danske virksomheder brug for høj mobilitet og god tilgængelighed i Danmark. Og i tider hvor erhvervslivet mangler medarbejdere, er det endnu mere påkrævet med høj mobilitet. Vi har brug for, at medarbejdere kan komme hurtigt til og fra arbejde. Og at de har mod på at tage et job, selv om det ligger lidt længere væk fra deres hjem.

Derfor har vores politikere en vigtigt opgave med at sørge for, at vi udnytter den infrastruktur, vi har, bedst muligt – samtidig med, at vi afsætter flere penge til at investere i at udvikle den. Karsten Dybvad, Adm. direktør

Vi har brug for, at bussen også er en valgmulighed til større erhvervsområder. Det bør være en helt central politisk opgave. Især når vi som samfund har en ambition om, at der skal være virksomheder, job og gode vilkår for vækst og velfærd i alle dele af landet.

Mange virksomheder oplever desværre, at trafikken bliver værre – og at både virksomhedens varer og medarbejdere spilder tiden i kø. En nylig DI-undersøgelse viser, at mere end halvdelen af virksomhederne oplever, at de trafikale udfordringer er blevet større eller meget større de seneste fem år. Oplevelsen er reel. Vejdirektoratets tal viser nemlig, at trafikken på motorvejene i de senere år er steget med knap fem pct. om året.

Køer og lange ventetider ved busstoppestederne er ikke kun skadeligt for humøret. Spildtiden koster også virksomhederne – og samfundet – dyrt. Derfor er det heller ikke over­raskende, at mobilitet og infrastruktur topper ønskesedlen, når DI hvert år gennemfører Lokalt Erhvervsklima-­undersøgelsen blandt mere end 7.000 virksomheder. I 2017 svarede knap halvdelen af virksomhederne, at kommunen som førsteprioritet skal styrke infrastrukturen. Fordi både adgangen til medarbejdere og muligheden for at handle virksomhedernes varer og services afhænger så dybt af det. Det er en højere andel end nogensinde før. Bedre vejforbindelser er et stort ønske hos de fleste, men 27 pct. peger også på, at lokale bus- og togforbindelser eller bedre kollektiv transport på tværs af landet skal prioriteres.

Derfor har vores politikere en vigtigt opgave med at sørge for, at vi udnytter den infrastruktur, vi har, bedst muligt – samtidig med, at vi afsætter flere penge til at investere i at udvikle den. DI foreslår, at politikerne afsætter 15 mia. kr. ekstra til trafikal infrastruktur frem mod 2025. Til investeringer i veje, i vores kollektive trafik og gode cykelruter. Der er al mulig grund til at bede vores politikere stå sammen om at investere i en effektiv, moderne og frem for alt sammenhængende infrastruktur, som binder landet sammen indadtil – og ud til resten af verden.

Karsten Dybvad
Skrevet af:

Karsten Dybvad