11.06.18 DIB Leder

Karsten Dybvad: Danmark på arbejde

Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Og måned efter måned sætter vi nye rekorder for antallet af arbejdspladser. Det er en fantas­tisk udvikling for Danmark. For når virksomhederne trækker ordrer hertil og skaber nye job, breder det sig som ringe i vandet overalt i vores samfund.

Virksomhedernes succes skaber den velstand, som giver os råd til at tage vare om dem i vores samfund, der har brug for det. Samtidig giver væksten os råd til at investere i fremtiden: I forskning, i uddannelse, i bedre veje og kollektiv trafik – og i at gribe mulighederne i den digitale udvikling.

Vi har sjældent haft bedre muligheder i Danmark for at få alle arbejdsdygtige borgere i job. Virksomheder over hele landet har stadig sværere ved at finde medarbejdere – på alle niveauer. Derfor vil DI bruge Folke­mødet på Bornholm – såvel som alle andre lejligheder i den kommende tid – til at sætte fokus på, hvordan vi sammen sikrer hænder og hoveder til virksomhederne.

Det kræver, at vi bringer alle gode kræfter i spil. Og virksomhederne har selv et stort medansvar for at løse den opgave ved at åbne dørene for dem, som endnu befinder sig i kanten af eller uden for arbejdsmarkedet. Det sker allerede i vidt omfang, hvor virksomheder over hele landet har gjort en stor indsats for at give både langtidsledige danskere og flygtninge mulighed for at få en fod indenfor.

Virksomhederne har frem for alt også ansvaret for at oprette endnu flere praktikpladser, så virksomhederne selv uddanner de faglærte medarbejdere, som de har så hårdt brug for i fremtiden. Karsten Dybvad, Adm. direktør

Virksomhederne har frem for alt også ansvaret for at oprette endnu flere praktikpladser, så virksomhederne selv uddanner de faglærte medarbejdere, som de har så hårdt brug for i fremtiden. Den opgave er vi langt fra i mål med, men virksomhederne må og skal levere nu. For uden dygtige medarbejdere i fremtiden, ingen vækst.

Når det er sagt, kan virksomhederne selvfølgelig ikke selv løfte hele opgaven med at skaffe flere dygtige hænder og hoveder. Vi har også brug for, at vores politikere løser deres del, og det ansvar rækker vidt: Politikerne skal prioritere investeringer i uddannelse. Også højere end i dag. Politikerne kan stadig gøre meget for at bringe borgere fra ledighed til job. Det gælder ikke mindst den store gruppe af unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år, som i dag ifølge reglerne ikke kan erklæres jobparate. Det bør laves om, så skoletrætte unge ikke parkeres i årevis på kontanthjælp. De skal ud og arbejde på en virksomhed, så de kan forsørge sig selv – og opleve, at der er brug for dem.

Der er også – fortsat – behov for, at vi får god hjælp udefra af udenlandske medarbejdere, der kommer til Danmark for at arbejde. De seneste år har virksomhederne oplevet flere og flere benspænd, når de skal ansætte dygtige medarbejdere fra resten af verden. Det stiller mildest talt ikke Danmark bedre i den intense konkurrence om at tiltrække de dygtigste globale talenter. Vi har brug for, at et ansvarligt politisk flertal står sammen om at trække den anden vej og gør det nemmere at ansætte dygtige udenlandske medarbejdere.

Danmark er en succes, og dansk økonomi er en succes. Ikke mindst takket være virksomhedernes succes. I den kommende tid er det vigtigt, at vi sammen sørger for, at de gode tider kan fortsætte.

Relateret indhold