Dansk Industris fungerende adm. direktør, Kim Graugaard, ser i lederen frem mod SMV Dagen den 30. januar.

18.01.19 DIB Leder

Graugaard: Lad os tænke stort

Tænk Stort. Det er overskriften for DI’s SMV Dag 2019, hvor vi i år bruger dagen til at sætte fokus på, hvordan flere små og mellemstore virksomheder kan tage de næste skridt og bringe virksomheden mod nye højder.

Vi skal have endnu flere små og mellemstore virksomheder til at have en vækstambition og gå målrettet efter den.

Men når SMV’erne tænker stort, er det helt afgørende, at resten af det danske samfund gør det samme. Derfor er det vigtigt, at vores politikere, DI selv – og alle andre dele af vores samfund - understøtter de mange virksomheder med ambitioner om at vokse.
DI har netop udgivet en analyse, som belyser den imponerende udvikling i vores små og mellemstore virksomheder. SMV’erne udgør 99 procent af alle danske virksomheder – og 89 procent af DI’s medlemmer. De spiller en nøglerolle for vores økonomi og vores samfund, og langt størstedelen af vækstvirksomhederne i Danmark er netop SMV’er.

Når vi beder SMV’erne pege på deres største vækstbarrierer, er svaret fra flertallet klart: Manglen på dygtige medarbejdere. Men samtidig peger flere virksomheder nu på, at manglende afsætningsmuligheder også er blevet en alvorlig vækstbarriere.

Vi står med andre ord i en situation, hvor en stor gruppe af SMV’erne er presset af manglen på medarbejdere, mens andre – formentlig som konsekvens af den stigende internationale uro – er presset af manglen på ordrer. Det stiller store krav til den førte politik, hvis vi ønsker at forlænge opsvinget og den positive økonomiske udvikling.

Virksomhedernes succes og Danmarks succes hænger uløseligt sammen Kim Graugaard, Arbejdsmarked & Personalejura, viceadm. direktør

Ser vi på det politiske, venter der to valg i år, som har stor betydning både for danske virksomheder og for Danmark: Folketingsvalget og valget til Europaparlamentet.

Realiteterne er, at virksomhedernes vilkår ikke står øverst på dagsordenen, når man kigger på målingerne af, hvilke temaer, der optager vælgerne.

Derfor er det en vigtig opgave i det nye år, at både DI og vores medlemmer klart og tydeligt viser, hvorfor vores vælgere og politikere – også – bør være optaget at sikre gode vilkår for at drive virksomhed i og ud fra Danmark.

For virksomhedernes succes og Danmarks succes hænger uløseligt sammen. Når en dansk eksportvirksomhed vinder en ordre, så skaber det job og velstand i hele vores samfund. Og fremgangen spreder sig også som ringe i vandet til underleverandører og samarbejdspartnere i andre dele af landet. Vækst og udvikling – og råd til velfærd – starter altså med konkurrencedygtige virksomheder.

I det kommende år er der brug for, at et ansvarlig politisk flertal står sammen om at sikre flere medarbejderne til vores små og store virksomheder – både dygtige medarbejdere fra udlandet og de arbejdsdygtige danskere, der endnu befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet.

Og lige så vigtigt er det, at vores politikere står sammen om at styrke det europæiske fællesskab, som både gennem det indre marked og internationale handelsaftaler har gjort det muligt for danske virksomheder at sælge til kunder verden over – og gøre Danmark til et af verdens mest velstående lande.

Dér er nok at tage fat på i det kommende år. Lad os – sammen - tænke stort på både virksomhedernes og Danmarks vegne.

Per Geckler Møller

Per Geckler Møller

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3836
  • Mobil +45 2949 4434
  • E-mail pgm@di.dk

Relateret indhold