15.11.19 DIB Leder

Vi har brug for virkelyst – ikke usikkerhed

I disse måneder tilbringer jeg en stor del af tiden på de danske landeveje, hvor jeg er rundt for at besøge de mange små, mellemstore og store virksomheder, der er medlemmer – kunder – i DI. Jeg ville ønske, at ministre og folketingsmedlemmer kunne dele den oplevelse og møde de fantastiske eksempler på virksomheder, som er skabt gennem risikovillighed, gode ideer og frem for alt virkelyst.

Det er virksomheder som – sammen med deres medarbejdere – hver dag trækker vækst, job og velstand hertil. Og det er virksomheder, som spiller en nøglerolle i at udvikle de løsninger og produkter, der skal til for at løse de udfordringer med klima, miljø og sundhed, som optager mange borgere både herhjemme og i resten af verden.

Netop derfor vil det også være et kæmpe selvmål, hvis regeringen og et flertal i Folketinget forhøjer generationsskifteskatten og lader den nuværende usikkerhed om værdifastsættelsen af virksomhederne råde.

Ejerskifte på agendaen

Den politiske debat giver let det indtryk, at højere skat på generationsskifte kun rammer enkelte store familieejede koncerner. Men faktum er, at flertallet af privatansatte medarbejdere uden for de større byer er ansat i en familieejet eller ejerledet virksomhed, der er helt afgørende for den lokale udvikling.

En ny opgørelse fra CBS viser samtidig, at knap 100.000 medarbejdere i Danmark arbejder i en virksomhed, hvor ejerlederen 60 år eller derover – og hvor det dermed er naturligt at overveje, hvordan virksomheden skal føres videre. Alle de virksomheder – og alle de job – er stærkt afhængige af klare og stabile regler, som giver næste generation af ejere retssikkerhed og mod på at overtage virksomheden og råd til at investere i fremtiden: I ny vækst, nye job og ny udvikling.

Stort tab at ramme familieejede virksomheder

Mange af disse virksomheder kæmper i forvejen med at skaffe penge til investeringer i digitalisering og grøn omstilling, og ingen vinder, hvis politikerne dræner dem for kapital ved at stramme generationsskatten. I dag møder virksomhederne generelt en voksende konkurrence på både pris og teknologi – særligt fra dele af Asien. Den skal vi kunne imødegå, hvis vi skal have konkurrencekraften til at fastholde vores relevans i de globale markeder.

Derfor er DI’s og min klare opfordring: Lav klare regler for at beregne værdien, som virksomhederne har retskrav på. Og sørg for at den bebudede skat på generationsskifte ikke dræner virksomheden for likviditet og dermed mulighed for at investere i forskning og udvikling, ny teknologi og grøn omstilling.

Læs DI Business med tema om generationsskifte

Lars Sandahl Sørensen
Adm. direktør, DI

Twitterprofil: @LarsSandahlS

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Per Geckler Møller

Per Geckler Møller

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3836
  • Mobil +45 2949 4434
  • E-mail pgm@di.dk

Relateret indhold