Som lille, åben økonomi har Danmark i særklasse nydt godt af årtiers fredelig udvikling i Europa og et indre marked baseret på fælles regler og standarder.

29.04.19 DIB Leder

DI-direktør: Vi er sammen om Europa

Den 26. maj er der valg til Europa-Parlamentet. Her får vi som danskere mulighed for at sammensætte det hold af politikere, der skal arbejde for Danmarks og fællesskabets interesser i EU de næste fem år.

De nyvalgte parlamentarikere får et stort ansvar og en udfordrende opgave, for verden ser anderledes ud end for fem år siden. Vi er – og skal være – sammen om Europa.

Globalt er der nye spændinger og mindre opbakning til internationalt samarbejde. Internt i Europa er der øget fokus på dagsordener som migration, sikkerhed og ulighed. Samtidig har EU en afgørende opgave med at sikre vækst og velstand i vores del af verden.

Det gør vi for det første med det indre marked og arbejdskraftens fri bevægelighed, hvor vi kan handle og arbejde på tværs af Europa. Og for det andet ved at sikre danske og andre europæiske virksomheders adgang til markeder uden for EU på rimelige konkurrencevilkår. Den opgave har intet europæisk land styrken til at løfte alene.

Der er særligt meget på spil for Danmark. Kim Graugaard, Arbejdsmarked & Personalejura, viceadm. direktør

Som lille, åben økonomi har vi i særklasse nydt godt af årtiers fredelig udvikling i Europa og et indre marked baseret på fælles regler og standarder. Det anslås, at hele 550.000 job i Danmark er knyttet til handel i det indre marked.

For Danmark er flere internationale handelsaftaler og videreudviklingen af det indre marked en indlysende mærkesag. Det indre marked skal være velfungerende – ikke blot for varer men også for services og arbejdskraft. Medarbejdere fra resten af Europa har haft fuldstændig afgørende betydning for dansk økonomi og dansk beskæftigelse de seneste mange år, og det vil de fortsat have. Derfor har vi brug for, at både Europa-Parlamentet og de nationale politikere værner om arbejdskraftens fri bevægelighed i EU.

Den seneste tid har vist, at et stærkt fælles europæisk marked baseret på velfungerende og lige konkurrence ikke blot kan tages for givet. Det er noget, vi skal kæmpe for. Det samme gælder beskyttelse af virksomhedernes retssikkerhed i hele EU.

En anden mærkesag for Danmark er en ambitiøs dagsorden på klima-, energi- og miljøområdet, hvor EU skal bidrage til at fastholde Europa som global foregangsregion. EU skal både sætte ambitiøse fælles mål og gennemføre den lovgivning, der skal sikre et velfungerende marked også på disse områder.

En tredje oplagt målsætning for EU de næste fem år vil være at accelerere digitaliseringen i Europa. Det vil kræve en række initiativer lige fra investering af EU-midler i infrastruktur og udvikling af den rette regulering omkring kunstig intelligens til bedre vilkår for europæisk e-handel samt god balance mellem innovation og tillid ved brug af data.

Endelig er det vigtigt at fastholde EU’s fokus på de grænseoverskridende problemstillinger – herunder sikringen af vores ydre grænser. Andre spørgsmål som fordelingspolitik og indretningen af arbejdsmarkedet påtager vi os selv ansvaret for i Danmark, hvor vi har et af de mest velfungerende og fleksible arbejdsmarkeder i verden. Det skal vi holde fast i.

Der er nok at tage fat på og diskutere. Vi ønsker kandidaterne og danskerne en god debat op til valget. 

Sammen om Europa

EU spiller en afgørende rolle for Danmark, hvis vi også fremover vil være et af de bedste og tryggeste steder i verden at leve, arbejde og drive virksomhed.

Så hvor bør de nyvalgte medlemmer af Europa-Parlamentet tage fat? Dét giver vi DI’s bud på her.

Læs mere

Relateret indhold