Især i et valgår kan man dog godt få det indtryk, at hensynet til private virksomheder står i modsætning til at udvikle vores velfærd. Men virkeligheden er tværtimod, at de to ting er hinandens klare forudsætninger, skriver fungerende adm. direktør for DI, Kim Graugaard

22.03.19 DIB Leder

DI-direktør: Stærke virksomheder – stærkt samfund

I DI arbejder vi for, at Danmark skal være verdens bedste land at drive virksomhed i og ud fra – og at leve i. De to ting hænger nøje sammen.

For vi kan ikke have et stærkt samfund i Danmark uden stærke virksomheder, som skaber vækst og job, vi kan leve af. Og omvendt har virksomhederne brug for eksempelvis skoler og infrastruktur, som den offentlige sektor leverer den anden vej. Det er den gode cirkel, som er så vigtig for Danmark succes.

Især i et valgår kan man dog godt få det indtryk, at hensynet til private virksomheder står i modsætning til at udvikle vores velfærd. Men virkeligheden er tværtimod, at de to ting er hinandens klare forudsætninger.

Derfor har DI udarbejdet et helt nyt beregningsværktøj, der tydeligt viser virksomhedernes ”velfærdsaftryk”. Det viser, at danske virksomheder og deres medarbejdere hvert år bidrager med 550 mia. kr. gennem skatter og afgifter til den danske velfærd. Det er penge, som vi i fællesskab kan prioritere til sundhedsbehandlinger, ældrepleje, grøn energi, forskning, lavere skatter og mange andre ting – alt efter hvad regeringen og et flertal i Folketinget bliver enige om. 

Vi må aldrig glemme diskussionen om, hvordan vi skaber de rigtige vilkår for at drive virksomhed i Danmark – og får flere virksomheder til at placere sig her frem for i landene omkring os. Kim Graugaard, Arbejdsmarked og personalejura viceadm. direktør

Vi må aldrig glemme diskussionen om, hvordan vi skaber de rigtige vilkår for at drive virksomhed i Danmark – og får flere virksomheder til at placere sig her frem for i landene omkring os.

Jo flere medarbejdere vores virksomheder kan ansætte, jo flere skatteindtægter får vi – og jo større er virksomhedernes velfærdsaftryk. Derfor er det en alvorlig udfordring for hele vores samfund, at virksomheder over hele landet er ved at løbe tør for det brændstof, som holder gang i væksten: Nemlig medarbejdere.

De seneste år har vores virksomheder – og dansk økonomi – især nydt godt af, at udenlandske medarbejdere og seniorer over 60 år har kunnet fylde de ledige pladser og virkelig trække væksten i Danmark.

Alligevel står vi i en situation, hvor nogle politikere har åbnet op for at differentiere pensionsalderen og dermed give ret til tidligere pension for nogle danskere – og samtidig er skeptiske over for at trække flere kvalificerede udenlandske medarbejdere hertil. I værste fald kan det betyde, at vi sætter nogle store begrænsninger for den vækst, vi kan skabe, og dermed også hvad vi kan få råd til i Danmark.

I den kommende tid vil DI derfor sætte ekstra hårdt ind for, at både borgere og politikere ser diskussionen om virksomhedernes vilkår som en helt naturlig del af diskussionen om, hvordan vi sikrer os et godt velfærdssamfund i Danmark.

For kun hvis virksomhederne og deres medarbejdere får de bedst mulige rammer for at skabe vækst og job i Danmark, kan vi blive et endnu rigere samfund med råd til at investere i at skabe den fremtid, vi drømmer om.

Et åbent og velstående samfund i vækst og balance – skabt i fællesskab. Made by Denmark. 

Per Geckler Møller

Per Geckler Møller

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3836
  • Mobil +45 2949 4434
  • E-mail pgm@di.dk

Relateret indhold