Fungerende adm. direktør Kim Graugaard skriver leder om produktion i Danmark i magasinet DIBusiness med tema om samme. Find link til magasinet i bunden af lederen.

29.05.19 DIB Leder

Graugaard: Gode beslutninger lønner sig

De seneste årtier er der blevet relativt færre produktionsjob i Danmark. Men de seneste fem år har danske fremstillingsvirksomheder skabt 17.000 flere job. Det bør vække begejstring hos alle, der er optaget af at sikre vækst og udvikling i alle dele af landet.

Danske fremstillingsvirksomheder har alle dage ageret i intens international konkurrence. Af samme grund har mange tidligt satset på automatisering, outsourcing og sidenhen digitalisering for at sikre en så høj produktivitet, at de kan drive konkurrencedygtig virksomhed i Danmark.

Med automatisering og outsourcing af mere simpel produktion er der over de seneste årtier blevet relativt færre produktionsjob i Danmark. På et tidspunkt forudsagde nogle endda, at produktion i Danmark havde fremtiden bag sig.

De seneste år er den forudsigelse blevet lagt eftertrykkeligt i graven i erkendelse af, at avanceret produktion og udvikling hænger tæt sammen, og at der sker en enorm og uundværlig værdiskabelse i industrien.

De seneste fem år er antallet af produktionsjob holdt op med at falde, og danske  fremstillingsvirksomheder har skabt 17.000 flere job. Fremgangen i industrien skaber også vækst inden for transport, rådgivning og service – og er med til at sikre den velstand, som finansierer vores offentlige sektor.

Den udvikling bør vække begejstring hos alle, der er optaget af at sikre vækst og udvikling i alle dele af landet. Fremstillingsvirksomhederne ligger nemlig i hele Danmark.

Ved tidligere økonomiske opsving har vi set, at nedgangen i produktionsjob bremsede. For så at blive afløst af større fald når de gode tider vendte. Denne gang skal vi huske, hvad der trækker fremgangen. Nemlig flere udenlandske medarbejdere, flere seniorer på arbejdsmarkedet og en fortsat nedbringelse af ledigheden.

Siden den økonomiske krise ramte i 2008, har arbejdsgivere og lønmodtagere sammen med vores politikere taget vigtige skridt til at genoprette konkurrenceevnen. Det er sket gennem ansvarlige overenskomster og lokalaftaler – og politiske initiativer, som har taget livtag med nogle af de mest skadelige skatter og afgifter.

Samtidig har mange virksomheder investeret målrettet i tiltag, som har løftet deres produktivitet, så de kan producere konkurrencedygtigt i Danmark.

Virksomhederne har oprettet nye job, frem for alt fordi der har været dygtige hænder og hoveder til at tage dem. Ikke mindst fordi velfærdsaftalen fra 2006 og efterlønsreformen i 2011 har skabt en imponerende fremgang i beskæftigelsen for seniorerne. Samtidig har Danmark grundlæggende holdt fast i, at vi skal være et åbent land for kompetente udenlandske medarbejdere, som i dag udgør cirka 10 procent af arbejdsstyrken.

Spørgsmålet er: Hvordan træffer vi de valg i dag, som gør, at virksomhederne kan trives i Danmark om 5, 10 og 15 år?

Vi har selv i erhvervslivet et ansvar for at uddanne de lærlinge, som bliver fremtidens faglærte medarbejdere. Til gengæld bør Folketinget understøtte udviklingen med gode, konkurrencedygtige vilkår – og sikre virksomhederne flere danske og udenlandske medarbejdere. Folketinget bør også investere i uddannelse og forskning, så vi kan skabe de nye teknologier – herunder i høj grad også grønne teknologier, som kan holde Danmark i front som avanceret produktionsland.

Gode beslutninger lønner sig. Men det er vigtigt at tage dem i tide. 

Kim Graugaard

Fungerende adm. direktør, DI

Læs magasinet DIBusiness tema om produktion i Danmark

Per Geckler Møller

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3836
  • Mobil +45 2949 4434
  • E-mail pgm@di.dk

Relateret