Vi har brug for reformer, der både forbedrer den offentlige saldo og sikrer flere medarbejdere til virksomhederne. Det er en helt central opgave, som Danmarks nye regering og Folketing bør tage på sig, så danske virksomheder og det danske samfund står stærkt. Både nu og den dag vinden vender, skriver fungerende adm. direktør Kim Graugaard, DI.

26.06.19 DIB Leder

Graugaard: Kære politikere, der er meget på spil

Folketingsvalget er afsluttet, og den kommende S-regering og det nye Folketing skal nu lægge kursen for Danmark de næste år fremover. Her er det frem for alt vigtigt, at de vælger en ansvarlig og sikker kurs – som ruster vores samfund, økonomi og virksomheder til både med- og modvind.

Det er gode tider i dansk økonomi. Men som DI’s seneste prognose slår fast, tegner der sig også en usikker fremtid. Står vi foran en global afmatning af økonomien? Kan virksomhederne få de medarbejdere, de efterspørger? Hvilken betydning får brexit? Og blusser den ulmende handelskrig op mellem USA og resten af verden? Der er meget på spil for danske virksomheder – og dermed for vores samfund.

I dette nummer af magasinet advarer nationalbankdirektør Lars Rohde vores politikere mod at skrue op for de offentlige udgifter.

Læs hele magasinet DI Business med tema om nedgangstider

Vær klar til sværere tider

Hvis Danmark skal være rustet til sværere tider, bør vi som land i stedet lægge penge til side, mens det går godt, siger han. Hans opfordring understøttes af en analyse fra DI. Den viser, at selvom en række vigtige reformer har styrket økonomien ved at hjælpe flere danskere i job, har vi meget få politiske værktøjer til at afhjælpe konsekvenserne af en eventuel ny krise.

Danmark burde stå stærkere på de offentlige finanser seks år inde i et opsving. Det understreger vigtigheden af, at politikerne ikke skruer mere op for udgifterne, end dansk økonomi kan holde til. Det vil føre til over­ophedning, risikere at bringe os på kant med kravene i vores finanspagt med EU og efterlade os uden muligheder for at afbøde en ny krise.

Og frem for alt: Hvis politikerne skruer op for udgifterne og gør den offentlige sektor større, er der en overhængende risiko for, at de derved også gør den private sektor mindre. Beskæftigelsen er rekordhøj, ledigheden er lav, og virksomheder over hele landet søger forgæves efter nye medarbejdere. Hvis vores politikere ønsker flere offentligt ansatte, er det derfor ikke kun nødvendigt at spørge, hvor pengene skal komme fra. Det endnu mere centrale spørgsmål er, hvor medarbejderne skal komme fra. Gennem nye tiltag, der får flere danskere i job og fastholder seniorerne i job? Eller ved at tiltrække flere udenlandske medarbejdere? Det sidste alternativ – at trække medarbejdere ud af virksomhederne og dermed svække den vækst, der finansierer velfærden, er reelt ikke en mulighed, hvis dansk økonomi skal stå stærkt i årene frem.

Vi skal sikre en blød landing

Der er altså god grund til at overveje, hvordan vi sammen sikrer en blød landing og skaber rum i økonomien. Vi har brug for reformer, der både forbedrer den offentlige saldo og sikrer flere medarbejdere til virksomhederne. Det er en helt central opgave, som Danmarks nye regering og Folketing bør tage på sig, så danske virksomheder og det danske samfund står stærkt. Både nu og den dag vinden vender.

Læs også: DI: Høje klimaambitioner og stærk økonomi bør gå hånd i hånd

Per Geckler Møller

Per Geckler Møller

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3836
  • Mobil +45 2949 4434
  • E-mail pgm@di.dk

Relateret indhold