12.10.17 DIB Nyheder

Eksporten af byggematerialer falder

Der er gang i byggeriet herhjemme og i vores nabolande. Alligevel faldt omsætningen hos de danske producenter af byggematerialer i 2. kvartal i år. Det er ikke mindst det tyske marked, som udfordrer de danske virksomheder.

Stigende priser på boliger får flere til at bygge nyt eller renovere deres huse. Samtidig investerer det offentlige store beløb i metro, sygehuse, veje og jernbaner. Det kan aflæses på omsætningen i byggesektoren, der i 2. kvartal i år var 7 procent højere, end den var i samme kvartal sidste år.

Producenterne af byggematerialer har også oplevet fremgang over det seneste år. Men i 2. kvartal faldt omsætningen med 4,1 procent i forhold til det foregående kvartal, viser DI Bygs konjunkturbarometer.

- Det er ikke noget stort fald, når man tænker på, at producenterne af byggematerialer har oplevet en meget stor fremgang gennem flere år. Men der er alligevel nogle tegn, som vi skal tage alvorligt, siger Elly Kjems Hove, branchedirektør i DI Byg.

Den faldende omsætning i 2. kvartal skyldes både et lavere salg i Danmark og i udlandet. Omsætningen i Danmark faldt med 4,3 procent fra 1. til 2. kvartal i år, mens eksporten faldt 3,8 procent.

Det ser ud til at virksomhederne taber markedsandele på flere af de vigtigste udenlandske markeder. Eksporten til Tyskland har stort set været uforandret over de seneste par år, selvom der samtidig har været en markant stigning i byggeaktiviteten.

I Norge har de danske producenter tabt omkring 3,4 pct. i omsætning i forhold til samme kvartal sidste år. Antallet af udstedte byggetilladelser har ellers været uændret i den samme periode.

- Danske producenter af byggematerialer er generelt gode til at finde nye markeder i vores nabolande. Primært fordi vi har en lang tradition for høj kvalitet og innovative løsninger. Men landene omkring os er i stigende grad orienteret om deres egne producenter, og de danske virksomheder skal hele tiden kæmpe for markedsandelene mod nationale producenter, siger Elly Kjems Hove.

Danske producenter af byggematerialer eksporterer, hvad der svarer til cirka 40 procent af den samlede omsætning. Heraf går cirka 70 procent til EU.

Det er ikke noget stort fald, når man tænker på, at producenterne af byggematerialer har oplevet en meget stor fremgang gennem flere år. Branchedirektør Elly Kjems Hove, DI Byg
Claus Kaae-Nielsen
Skrevet af:

Claus Kaae-Nielsen

Elly Kjems Hove

Elly Kjems Hove

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3575
  • Mobil +45 2949 4500
  • E-mail ekh@di.dk

Relateret indhold