Se video om forenkling af momsreglerne i EU i bunden af artiklen

04.10.17 DIB Nyheder

Fælles EU-momsregler skal sætte kæp i hjulet på kriminelle

EU-Kommissionen fremsatte onsdag et udspil, der skal sætte en kæp i hjulet på kriminelle momssvindlere. DI hilser indsatsen velkommen, da det kan lette byrder for både myndigheder og virksomheder og gøre livet mere surt for kriminelle.

EU’s medlemsstater går hvert år glip af godt og vel 1 billion kr. i tabte momsindtægter som følge af svig, konkurser, fejl, lovlig momsomgåelse, insolvens og flere andre faktorer. Den helt store faktor er såkaldte ”momskarusseler”, hvor svindlere opretter virksomheder alene for at svindle sig til momsrefusion. Den post udgør ifølge EU-Kommissionen et tab for medlemsstaterne på 50 mia. euro (370 mia. kr) årligt.

- DI er dybt engageret i at bekæmpe momssvig, specielt momskarruselsvig, hvor vi ved, at 80 procent af svigen udføres af kriminelle. Enklere regler og øget samarbejde er altafgørende for at sikre, at de kriminelle ikke kan gemme sig blandt alle de lovlydige virksomheder.

Løsningen er ifølge EU-Kommissionen en fundamental ændring af momssystemet, således at der i udgangspunktet skal betales moms af al EU-varehandel efter de momsregler og den momssats, hvor køber befinder sig. Det er sælger, der vil være ansvarlig for at opkræve momsen, mens køber skal fradrage momsen i sit momsregnskab.

- Vi er meget positive overfor udspillet, men det er vigtigt, at overgangen til det nye system ikke kommer til at betyde ekstra byrder eller presser likviditeten ude i virksomhederne. Tværtimod skal vi have løst de praktiske problemstillinger, som virksomhederne oplever i dag i forbindelse med et nyt momssystem, siger vicedirektør Kent Damsgaard, DI.

Læs  pressemeddelelsen fra EU-kommissionen

De komplicerede momsregler på tværs af grænserne gør livet surt for virksomheder og koster lovlydige borgere store summer. Det er på tide, vi i fællesskab får skabt et fælles sæt regler, der gør livet surt for kriminelle og giver stor værdi for både myndigheder og virksomheder. Kent Damsgaard, Politisk direktør

One-Stop-Shop for moms

Centrale elementer i forslaget er et styrket samarbejde og tillid mellem skattemyndighederne. Blandt andet gennem en udvidelse af den One-Stop-Shop, der i dag er i brug til handel med elektroniske services til forbrugere i andre lande, og som - hvis medlemslandene kan blive enige - bliver udvidet til generelt at omfatte handel med forbrugere i andre lande.

- En velfungerende One-Stop-Shop med mulighed for også at kunne lave en samlet EU-momsindberetning i sit hjemland, på sit hjemlands sprog og hvor medlemslandene står for udvekslingen af de relevante momsafregninger er et centralt og afgørende element for dette forslag. Uden dette vil de administrative og økonomiske byrder for virksomhederne eksplodere med forslaget, siger Kent Damsgaard.

EU-Kommissionen foreslår en overgangsordning, hvor certificerede virksomheder kan fortsætte med at benytte reglerne for omvendt betalingspligt, som vi kender i dag.

- Certificeringsordningen vil lette byrderne for de virksomheder, der bliver certificeret. Udfordringen er, at hvis vi sætter for stramme krav, så får SME-virksomhederne ingen fordel af lempelsen. Sætter vi for lempelige krav får vi potentielt certificerede momskriminelle med ind i certificeringsordningen, siger Kent Damsgaard.

Gør livet surt for kriminelle

Han håber, at EU-Kommissionens nye forslag får opbakning fra danske politikere, så det bliver lettere for både myndigheder og virksomheder at hitte rede i momsen.

- De komplicerede momsregler på tværs af grænserne gør livet surt for virksomheder og koster lovlydige borgere store summer. Det er på tide, vi i fællesskab får skabt et fælles sæt regler, der gør livet surt for kriminelle og giver stor værdi for både myndigheder og virksomheder, siger Kent Damsgaard.

Læs også DI Indsigt:  Komplicerede momsregler koster EU-landene milliardbeløb

Klik og se video om enklere momsregler i EU

Kent Damsgaard

Kent Damsgaard

Politisk direktør

  • Direkte +45 3377 3090
  • Mobil +45 2585 3216
  • E-mail ked@di.dk

Relateret indhold