DI sætter fokus på, hvilke erhvervspolitiske tiltag der ifølge kommunerne selv har virket rundt omkring i landet.

25.10.17 DIB Nyheder

Hvad siger kommunerne selv om deres erhvervsklima?

Tilfredsheden stiger ifølge Dansk Industris (DI) lokale erhvervsklimaundersøgelse (LE), hvor virksomhederne bliver spurgt til erhvervsforholdene i deres kommune. Nu har DI spurgt borgmestrene, hvad de selv er stolte af.

Mere dialog, bedre tiltrækning af nye medarbejdere, effektiv sagsbehandling og skolevirksomhedssamarbejde. Det er noget af det, de danske borgmestre er mest stolte af, når det kommer til at forbedre vilkårene for danske virksomheder.

I en rundspørge  blandt landets borgmestre lavet af DI, peger 28 kommuner på, at de er stolte af deres indsats, når det kommer til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til kommunen.

Nogle kommuner har igangsat kampagner, der skal skabe opmærksomhed på området og få folk til at flytte dertil, mens andre har styrket samarbejdet mellem virksomheder og erhvervsskole, for at få byens unge til at udfylde de huller, hvor virksomhederne mangler kvalificeret arbejdskraft.

Andre steder samarbejder alle jobcentrene i området på tværs af kommuner om rekrutteringen, så feltet af kandidater til ubesatte stillinger forøges betydeligt.  

Også en mere effektiv sagsbehandling har en del kommuner prioriteret. Det fremhæver 20 forskellige borgmestre som et af de tre bedste erhvervspolitiske tiltag.

Kommunerne bliver bedre og bedre til at lytte til virksomhederne. Det er meget positivt. Vi vil dog også gerne give ordet til kommunerne og deres egne erfaringer, så de også ad den vej kan inspirere hinanden til, hvilke erhvervspolitiske tiltag der virker. Kent Damsgaard, Politisk direktør

De gode eksempler skal frem i lyset

Den 21. november skal danskerne stemme om, hvem der skal lede landets 98 forskellige kommuner. Derfor sætter DI fokus på, hvilke erhvervspolitiske tiltag der ifølge kommunerne selv har virket rundt omkring i landet.

- Kommunerne bliver bedre og bedre til at lytte til virksomhederne. Det er meget positivt. Vi vil dog også gerne give ordet til kommunerne og deres egne erfaringer, så de også ad den vej kan inspirere hinanden til, hvilke erhvervspolitiske tiltag der virker. På den måde får vi flere gode eksempler frem i lyset, siger Kent Damsgaard, vicedirektør i DI.  

Fra mandag d. 23. oktober og to uger frem, sender DI kommunalpolitikerne på bustur i hele Danmark. Her skal de besøge forskellige virksomheder i den kommune, de er opstillet i. Turen skal skabe fokus på, hvordan den lokale vækst kan styrkes, og politikere og virksomheder skal diskutere erhvervspolitik.

Læs også: Kommunalvalg - I Jylland er der fokus på virksomhederne

Samarbejdet mellem virksomheder og kommuner er afgørende

Virksomhederne bliver år efter år mere tilfredse med deres kommuner ifølge DI’s LE-undersøgelse. Derfor har DI nu vendt fokusset i modsat retning og givet kommunerne mulighed for selv at sætte ord på erhvervspolitiske succeser.

Kommunernes Landsforening (KL) hilser DI’s rundspørge velkommen. Det er vigtigt, at kommunerne arbejder tæt sammen med virksomhederne, siger formanden for KL’s Arbejdsmarkeds-  og Erhvervsudvalg, Thomas Kastrup Larsen.

- På den ene side spiller kommunerne en afgørende rolle for de erhvervsforhold, som virksomhederne møder i dagligdagen. På den anden side er et stærkt erhvervsklima i vores interesse, da erhvervsklimaet er med til at skabe de bedste betingelser for nye arbejdspladser og vækst i kommunen, som kommer alle borgere til gavn, siger Thomas Kastrup Larsen.

Han fremhæver, at der mange steder er et godt samarbejde virksomheder og kommunalpolitikere imellem. Derfor giver det ifølge ham god mening, at virksomheder såvel som kommuner kommer til orden, hvis erhvervsfremmeindsatsen hele tiden skal styrkes.

Kent Damsgaard

Kent Damsgaard

Politisk direktør

  • Direkte +45 3377 3090
  • Mobil +45 2585 3216
  • E-mail ked@di.dk

Relateret indhold