Tivoli er blandt de kulturinstitutioner, der kan få gavn af simplere regler om sceneinstallationer.

Foto: Tivoli
24.10.17 DIB Nyheder

Nu kan Lukas Graham lettere få en piedestal

Regeringen vil gøre det lettere for spillesteder at indrette scener, så kunstnere og publikum kan få bedre oplevelser. DI roser tiltaget, der er blandt de regelforenklinger, regeringen vil gennemføre på baggrund af Virksomhedsforum for Enklere Regler.

Når Nik & Jay, Mø, Lukas Graham og alle mulige andre scenekunstnere skal have bygget en ekstra forhøjning på scenen for at nå ud til publikum, må den højest være en meter høj. Ellers skal spillestedet søge om byggetilladelse. Det samme gælder for lyd- og lysinstallationer, der skal være højere end en meter.

Erhvervet oplever forskellig praksis rundt om i kommunerne i forhold til, hvornår der er behov for en byggetilladelse, ligesom det ikke har været helt klart, hvad der skulle til at få certificeret sine konstruktioner og dermed slippe for kravet om byggetilladelse.

Men nu vil regeringen gøre det lettere og mere enkelt for spillesteder og andre kulturinstitutioner at indrette midlertidige sceneinstallationer. Det er i hvert fald en af de regelforenklinger, som regeringen delvist vil gennemføre på baggrund af 45 forslag fra Virksomhedsforum for Enklere Regler.

- Alle, der har deltaget i en koncert, vil vide, at der kan opstå behov for at kunne justere sceneindretningen hurtigt for at give publikum og kunstnere en bedre oplevelse. Derfor er vi glade for, at regeringen indbyder til en drøftelse med branchen om udarbejdelse af nye vejledninger, så det kan blive markant lettere at afvikle en koncert. Og vi bidrager selvfølgelig meget gerne til arbejdet, siger fagleder for turisme Sune K. Jensen, DI.

Med de mange digitale selvbetjeningsløsninger for virksomheder, er stort set al kommunikation mellem virksomheder og myndigheder i dag digital. Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K)

Fokus på digitalisering

DI roser desuden regeringen for at gennemføre de øvrige regelforenklinger, som i stor udstrækning handler om at lette erhvervslivet for unødvendige byrder fra offentlige digitale løsninger.

- Med de mange digitale selvbetjeningsløsninger for virksomheder, er stort set al kommunikation mellem virksomheder og myndigheder i dag digital. Desværre viste en undersøgelse fra Rigsrevisionen i 2015, at de erhvervsrettede løsninger ikke er tilstrækkeligt brugervenlige. Det koster virksomhederne tid og penge, så det vil vi gerne gøre noget ved, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) i en pressemeddelelse.

FAKTA
Virksomhedsforum for enklere regler
Oprettet 2012. Mandat til 2019
Uafhængigt rådgivende organ for regeringen
Medlemmerne er erhvervsorganisationer, arbejdstagerorganisationer og virksomheder
Forslag til regeringen er omfattet af et "følg eller forklar"-princip
Har foreløbig modtaget 603 forslag til enklere regler

Sune K. Jensen

Sune K. Jensen

Chef for DI Turisme og oplevelsesøkonomi

  • Direkte +45 3377 3923
  • Mobil +45 2949 4624
  • E-mail skj@di.dk

Relateret indhold