05.10.17 DIB Nyheder

Regeringens udspil om virksomhedsvilkår er et godt udgangspunkt for en fremragende aftale

Hos Dansk Industri ser man frem til, at regeringen i dag formelt tager fat på de politiske forhandlinger om at forbedre vilkårene for at drive virksomhed i Danmark – herunder for at tiltrække kapital til især iværksættere og andre små og mellemstore virksomheder.

Regeringens udspil er et godt udgangspunkt for en fremragende aftale. Vi hæfter os særligt ved den foreslåede forbedring af forskerordningen, den bebudede oprydning i skatter og afgifter samt forslagene om at sikre mere risikovillig kapital til små og mellemstore virksomheder og iværksættere, siger vicedirektør Kent Damsgaard, DI.

DI tager også godt imod regeringens ønske om at tillade at en større del af lønnen udbetales som medarbejderaktier, samt ønsket om at yde hjælp til iværksættere, der udfordrer kendt teknologi og traditionelle forretningsmodeller.

Regeringen indleder forhandlingerne med støttepartiet Dansk Folkeparti.

- Dansk Folkeparti præsenterede tidligere i år en række forslag, som med fordel kan indgå i den kommende aftale. Det gælder blandt andet afskaffelsen af NOx-afgiften, som vil gavne både virksomheder og forbrugere. Det samme vil Dansk Folkepartis ambition om en større grænsehandelspakke, der blandt andet aflyser de kommende afgiftsstigninger i 2018. Regeringen har identificeret en række forbrugsafgifter, som giver unødigt bøvl i forhold til deres effekt. Men det kræver flere midler, hvis man virkelig vil gøre noget ved det, siger Kent Damsgaard.

Det er afgørende, at vi kan få retableret fødekæden til, hvad der må betegnes som en enestående dansk succes med store virksomheder i fondseje. Vicedirektør Kent Damsgaard, DI

Regeringen har i sit udspil foreslået initiativer for i alt to milliarder kroner i 2025. Men DI håber at man som led i forhandlingerne kan blive enige om at udvide denne ramme, f.eks. ved at inddrage den grønne check. Det vil kunne give råderum til en markant grænsehandelspakke og flere initiativer, der kan skabe mere vækst og velstand i Danmark.

- I DI har vi fremlagt en lang række konkrete forslag. F.eks. ser vi gerne, at det bliver helt skattefrit at overdrage sin virksomhed til en erhvervsdrivende fond. Det er afgørende, at vi kan få retableret fødekæden til, hvad der må betegnes som en enestående dansk succes med store virksomheder i fondseje, siger Kent Damsgaard.

Kent Damsgaard

Politisk direktør

  • Direkte +45 3377 3090
  • Mobil +45 2585 3216
  • E-mail ked@di.dk