31.10.17 DIB Nyheder

Udenlandske virksomheder bidrager til dansk eksport

En stor del af eksporten koncentreret på få virksomheder

Ifølge Danmarks Statistik er 97,7 pct. af alle virksomheder i Danmark danskejede, men de udenlandsk ejede virksomheder står for omkring 16 pct. af eksporten af tjenester og 27 pct. af eksporten af varer.

- Udenlandske virksomheder spiller en vigtig rolle for dansk eksport. De har et globalt mindset og ser typisk hele verden som deres markedsplads. De er dermed med til at hente ordrer og aktivitet til Danmark, og det er noget, vi kan lære af de udenlandsk ejede virksomheder, siger chefanalytiker Allan Sørensen, Dansk Industri.

- Eksport er med til at udvikle virksomhederne, blandt andet fordi salg til flere markeder kan give adgang til ny viden og inspirere til produktudvikling, som kan styrke virksomhedernes produktivitet. Eksportvirksomhederne konkurrerer med virksomheder i hele verden, hvilket tvinger dem til hele tiden at øge deres effektivitet, siger Allan Sørensen.

For at styrke eksporten er det afgørende, at vi får flere virksomheder i gang med eksport. Allan Sørensen, Cheføkonom

Den nye opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at dansk vareeksport er fordelt på 15.000 virksomheder. Blot 100 af disse står for over halvdelen af den samlede vareeksport.

- Dansk økonomi er dybt afhængig af eksport. Danmark har mange eksportvirksomheder, men over halvdelen af vareeksporten er koncentreret på blot 100 virksomheder. En stor del af eksportvirksomhederne får desværre ikke solgt så meget til udlandet, og der er fortsat rigtig mange virksomheder, som slet ikke eksporterer, siger chefanalytiker Allan Sørensen, DI.

- For at styrke eksporten er det afgørende, at vi får flere virksomheder i gang med eksport. Det er typisk nemmest at starte på nærmarkederne, hvor virksomhederne traditionelt oplever færrest udfordringer. Samtidig skal vi have hjulpet de eksisterende eksportvirksomheder ud på flere nye markeder, siger Allan Sørensen.

- Selv om mange virksomheder ikke selv eksporterer, så sælger de underleverancer til eksportvirksomhederne og er dermed også afhængige af eksporten. Samlet set giver eksporten anledning til 775.000 arbejdspladser i Danmark. Det betyder, at gode vilkår for eksportvirksomhederne og en stærk konkurrenceevne har betydning for langt flere end blot de store eksportvirksomheder, siger chefanalytiker Allan Sørensen, DI.

Allan Sørensen

Cheføkonom

  • Direkte +45 3377 3912
  • Mobil +45 2990 6323
  • E-mail als@di.dk

Relateret