11.10.17 DIB Nyheder

Virksomheder skal til lommerne for at få udbytte af 5G

Hvis det danske erhvervsliv for alvor skal være med forrest i den 4. industrielle revolution, må de til lommerne allerede nu, vurderer DI.

Hvis pumper, vindmøller, robotter og alt muligt andet hardware i hele Danmark i 2020 skal kunne sende data i store mængder, er der brug for et 5G-netværk der kan klare det store pres, det vil skabe. Det kræver investeringer i både telesektoren og blandt telesektorens virksomhedskunder.

- Hvis det lynhurtige 5G netværk skal blive en realitet i Danmark i 2020, kræver det at danske virksomheder kan se mulighederne i de nye teknologiske løsninger som f.eks. Internet-of-Things (IoT), som netop først bliver muligt i stor skala med 5G. De nye teknologier er netop ved at blive udviklet, og danske virksomheder har gode muligheder for at få udbytte af dem, men det kræver, at de allerede nu kommer til lommerne og investerer i udvikling på området ,siger fagleder Peder Søgaard-Pedersen, DI Digital.

Han påpeger, at der skal store investeringer til for at give Danmark en finmasket 5G dækning.

- I dag er der ca. 15.000 master i Danmark, hvilket er med til at give os Europas bedste 4G dækning. Men hvis bare København skal have 5G, er der formentlig behov for et tilsvarende antal master alene indenfor kommunegrænsen, siger Peder Søgaard-Pedersen.


Læs også: Bredbånd til hele Danmark - lad markedet levere

Kræver velvilje mange steder

Derfor er det ifølge faglederen nødvendigt, at regeringen, regionerne og kommunerne i langt højere grad samarbejder med telebranchen om at fjerne barrierer for den nye teknologi.

- Virksomhederne kan få forretningsmuligheder ud af det hurtige netværk, og der er stor værdi i at være blandt de lande, der kommer først, så man også kan være blandt dem, der kan tilbyde nye løsninger til verdensmarkedet i takt med, at 5G spreder sig. Men det kræver velvilje både nationalt, regionalt og lokalt, hvis vi skal i mål med ambitionerne, siger Peder Søgaard-Pedersen.

De nye teknologier er netop ved at blive udviklet, og danske virksomheder har gode muligheder for at få udbytte af dem, men det kræver, at de allerede nu kommer til lommerne og investerer i udvikling på området Fagleder Peder Søgaard-Pedersen, DI Digital

Nu gælder det 4G

Men mens vi venter på 5G er der også behov for, at 4G-dækningen bliver endnu bedre i Danmark. Her står DI Digital klar med en række anbefalinger, der vil sikre, at det sker, uden at det bliver hr. og fru Danmark, der skal betale for det over skattebilletten.

- Det er den private telebranches investeringer på over 6 mia. kr. hvert år, der har givet Danmark sin nuværende førerposition i Europa og resten af verdenen. Men der er en række hindringer, der gør det svært at få fuldt udbytte af investeringerne. Dem peger vi på i et nyt udspil, som vi anbefaler kommer med i det udspil til teleforlig, som regeringen ventes at fremlægge inden årsskiftet, siger Peder Søgaard-Pedersen.

Blandt anbefalingerne er blandt andet, at regeringen bør stille tilstrækkeligt med frekvensressourcer til rådighed ved kommende auktioner.

- Det er ikke mindst nødvendigt i forbindelse med udrulning af 5G-mobilnet. Og så mener vi samtidig, at overskuddet fra salget af frekvenserne skal gå til en digital omstillingsfond, der blandt andet skal etablering af bredbånd i de områder, hvor dækningen er dårlig, siger faglederen.

DI anbefalinger til bedre dækning

- Regering, regioner og kommuner skal samarbejde om at implementere fælles retningslinjer for udrulning af mobil- og bredbånd, der er udarbejdet i tæt dialog med Digitalt Danmark.

- Kommunale udbud om bredbånd skal forhåndsgodkendes af Energistyrelsen, da der har været flere tilfælde, hvor udbudsreglerne ikke er blevet overholdt.

- Offentlige myndigheder skal undlade selv at etablere og drive netværk, herunder wifi-netværk. Det skal overlades til det private marked via offentlige udbud.

- Der skal sikres sund og ligeværdig konkurrence på alle dele af bredbåndsmarkedet i Danmark. Det kræver bedre tredjepartsadgang til landets største kabel-tvnet.

- Offentlig ejendom skal kunne lejes gratis og den passive infrastruktur bør medfinansieres i områder, hvor der er dårlig dækning.

- Begrænsningen på bindingsperioderne for bredbånd skal løftes for adresser i områder, hvor der er dårlig dækning.

- Dækningskrav ved frekvensauktioner bør erstattes af en digital omstillingsfond, der bl.a. har til formål at støtte bredbåndsudrulning i områder, hvor der er dårlig dækning.

- Det er afgørende at regeringen stiller tilstrækkeligt med frekvensressourcer til rådighed ved kommende auktioner, da datatrafikken forventes at stige voldsomt fremover – ikke mindst med udrulning af 5G-mobilnet.

- Indtægter fra statens frekvensauktioner bør øremærkes en digital omstillingsfond.

- Bredbåndsmålsætningen bør erstattes af en målsætning om, at Danmark skal være blandt de tre bedste lande målt på konnektivitet i EU’s årlige opgørelse (DESI-indekset).

Morten Kristiansen

Morten Kristiansen

Fagleder, Telepolitik

  • Direkte +45 3377 4808
  • Mobil +45 2437 0173
  • E-mail mokr@di.dk

Relateret indhold