DI's websystemer er lukket for login søndag d. 26. maj pga. vedligeholdelse. Arrangementstilmelding og øvrige loginfunktioner vil være utilgængelige.

08.11.17 DI Business Nyheder

Dansk turisme går glip af 500.000.000 kr.

Danmark halter bagefter i kampen om turister

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at trods en vækst i antallet af udenlandske turister på 1,8 pct. har turisterhvervet tabt markedsandele i 2017. Havde vi formået at tiltrække lige så mange turister som vores nabolande, så havde omsætningen i turisterhvervet været en halv mia. kroner højere.

Det er vigtigt, at vi fastholder det fokus og fortsætter med at udvikle vores produkt, så tyske turister har lyst til at komme igen – og måske blive længere. Sune K. Jensen, Sekretariatsleder, Turisme og oplevelsesøkonomi

- Vi skal speede processen op med at skabe nogle stærke helårsdestinationer også uden for storbyerne, så vi ikke bliver så følsomme over for en enkelt dårlig sæson, siger fagleder Sune K. Jensen, Dansk Industri.

Den svage vækst skyldes især, at nordmændene, svenskere og englændere har svigtet. Derimod har de seneste års fokuserede indsats på det tyske marked givet bonus. Når året er omme, forventer DI, at 15 millioner tyskere vil have besøgt Danmark. Det vil være første gang siden 2003, at turisterhvervet kommer over 15 millioner tyske turister.

- Den målrettede markedsføring af Danmark til tyske turister, hvor ikke mindst oplevelser langs Vestkysten er blevet fremhævet, har skabt fornyet interesse for Danmark som rejsemål. Det er vigtigt, at vi fastholder det fokus og fortsætter med at udvikle vores produkt, så tyske turister har lyst til at komme igen – og måske blive længere, siger Sune K. Jensen.

Relateret