Der er med udgangen af oktober indberettet 1.022 IGU-forløb til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Der er registreret 82 IGU-forløb i oktober 2017. Kilde: Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

02.11.17 DIB Nyheder

IGU er et godt redskab til at få flygtninge i job

Efter en lidt stille start har virksomheder og kommuner for alvor fået øjnene op for den nye integrationsgrunduddannelse, der skal hjælpe flere flygtninge til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. I oktober rundede antallet af etablerede IGU forløb 1.000.

I oktober 2017 blev IGU-forløb nr. 1.000 etableret. Ved udgangen af oktober var der 1.022 etablerede forløb. Efter en stille start har kommuner og virksomheder for alvor fået øjnene op for ordningen. I ordningens første halve år blev der etableret 116 IGU forløb, mens der de seneste 10 måneder er etableret mere end 900 forløb. Siden januar 2017 er der i gns. etableret 68 IGU’er om måneden, viser nye tal fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Både virksomheder og flygtninge har taget godt imod IGU. Den er et godt redskab til at få flere flygtninge hjulpet i job. Steen Nielsen, Vicedirektør

- IGU var en vigtig del af trepartsaftalen fra marts sidste år. Vi kan nu se, at initiativerne i aftalen var de rigtige. Mange flygtninge er kommet i IGU-forløb, virksomhedspraktik og ordinære job i stedet for at modtage passiv forsørgelse, siger Steen Nielsen.

Fakta om IGU

IGU blev etableret 1. juli 2016, og siden er antallet af påbegyndte forløb steget støt. Integrations-grunduddannelsen varer to år, hvor flygtningen bliver ansat i en praktikstilling på en virksomhed, hvor de får lærlingeløn - og sideløbende bliver undervist i blandt andet dansk.

Integrationsgrunduddannelsen er et resultat af trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. Den er et supplement til virksomhedspraktik, løntilskud og opkvalificering.

Steen Nielsen

Steen Nielsen

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3318
  • Mobil +45 2949 4557
  • E-mail snn@di.dk

Relateret indhold