15.11.17 DI Business Nyheder

Lilleholt: Ny samarbejdsaftale med Baden-Württemberg er ramt lige i r….n

Danmark og den tyske delstat Baden-Württemberg har indgået en samarbejdsaftale, der - med energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholts (V) ord – er ramt lige i r…n. DI er enig - omend med andre ord.

Baden-Württemberg ønsker at få sat ekstra skub i deres grønne omstilling, og delstaten har derfor i dag indgået en samarbejdsaftale med Danmark.
Samarbejdsaftalen drejer sig bl.a. om energieffektivisering i industri og bygninger, fjernvarme, integration af el- og varmesektoren og intelligent energiplanlægning.

- Hvis vi spørger John Faxe Jensen, hvordan Danmark har opnået dette flotte resultat, vil han nok sige, som han gjorde efter Danmarks sejr over Tyskland i EM-finalen i 1992: ”jeg ramte bolden lige i r....”. Danmark er et lille land, men når det drejer sig om eksport af energiteknologi, så kan vi som John Faxe sparke bold i verdensklasse. Danmark er derfor kampklar til at vinde større markedsandele i Tyskland og specielt i Sydtyskland, hvor delstaten Baden-Württemberg ligger, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) i en pressemeddelelse.

Sætter skub i eksportstrategien

Aftalen med den tyske delstat ligger ifølge ministeren godt i forlængelse af regeringens eksportstrategi for energiteknologi, der har sat et ambitiøst mål om at fordoble eksporten af dansk energiteknologi til mindst 140 mia. kr. i 2030.

Danmark er et lille land, men når det drejer sig om eksport af energiteknologi, så kan vi som John Faxe sparke bold i verdensklasse. Energi-, forsynings- OG klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V)

- Her er Tyskland et centralt marked, og derfor styrker vi nu indsatsen, for at danske virksomheder skal få endnu mere i ordrebøgerne fra vores sydlige naboer til gavn for klima, eksport og beskæftigelse,” siger Lars Chr. Lilleholt.

DI glæder sig ligeledes over aftalen.

-  Tyskland er energibranchen største eksportmarked i dag. Vi sælger for over 18 mia. kr. årligt. Det tal kan blive meget større, og delstaten Baden-Württemberg har sat sig høje ambitioner for en grøn omstilling. Det åbner for salg af danske energiløsninger for eksempel inden for fjernvarme og energieffektivitet. Der er både erfaringer, ekspertise og teknologier, der kan bringes i spil fra dansk side, siger Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi.

Samarbejdsaftalen mellem Danmark og delstaten Baden-Württemberg bliver indgået den 14/11 under klimakonferencen COP23 i Bonn, hvor Danmark arbejder for en ambitiøs implementering af Parisaftalen.

Fakta om samarbejds-aftalen

- Baden-Württemberg har ambitiøse klimamål for 2050, de såkaldte 50-80-90 mål, der henviser til 50 % forøget energieffektivitet ift. 2010, 80 % vedvarende energi og en reduktion af drivhusgasemissionerne med 90 % ift. 1990.

- Små 70 pct. af dansk eksport af energiteknologi til Tyskland er grøn.

- En fjerdedel af den samlede danske eksport af energiteknologi i 2016 gik til Tyskland.

- Samarbejdsaftalen mellem Danmark og delstaten Baden-Württemberg drejer sig væsentligst om:

- Energieffektivitet i industrien og bygninger.

- Strømligning og udvikling af regulering på forskellige myndighedsniveauer (nationalt, regionalt, kommunalt).

- Energilagring, smart meters, fjernvarme, intelligent energiplanlægning, integration af varme- og elsektoren.

Kilde: Energi-, forsynings- og klimaministeriet

Troels Ranis

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3683
  • Mobil +45 2328 5056
  • E-mail trra@di.dk
Relateret