03.11.17 DIB Nyheder

Rådgivere skal lære offentlige ledere at lave fejl

Statens ledere skal lære at tænke på tværs og lære at gå nye veje, selvom det indebærer en risiko for at lave fejl. Rådgivningsvirksomheden Mannaz er blandt de virksomheder, der hjælper Moderniseringsstyrelsen med at give de offentlige ledere nye redskaber og tænkemåder.

Ledere i den offentlige sektor kan blive endnu bedre til at lede. Det mener i hvert fald bestyrelsen i Managementrådgiverne, der for nylig har overleveret en række anbefalinger (link til disse) til den af regeringen nedsatte ledelseskommission, der ved årsskiftet 2017/2018 skal aflevere resultaterne af kommissionens arbejde.

Blandt anbefalingerne fra Managementrådgiverne er, at de offentlige driftsledere skal have klarere og mere entydige mål for deres arbejde, og de skal have et større ledelsesrum til at udføre denne opgave samt at kulturen skal præges af øget tillid. Topledelsen skal igangsætte ændringen.”

Det er en anbefaling, som finder genklang i det tværstatslige lederudviklingsarbejde, som Moderniseringsstyrelsen har sat i værk for statens ledere. Programmet hedder ”PLUS”, og består af forløb for lederudvikling for alt fra mulige ledertalenter til de øverste topchefer i staten.

- Vi er lige gået i gang, men vi forventer, at ca. 500 af statens ledere eller mulige ledere kommer i berøring med PLUS i løbet af 2018. Programmet har fire pejlemærker, som er helhedsorientering, nytænkning, refleksion og handlekraft. Især i forhold til det sidste pejlemærke om handlekraft er det tanken, at programmet skal styrke deltagerne til i højere grad at blive bevidste om deres ledelsesrum og at kunne udfordre det og handle på det. Og i den henseende er det nok en særlig udfordring i staten, at der er – og i nogle tilfælde også skal være – en nulfejlskultur, siger fungerende kontorchef i Moderniseringsstyrelsen Trine Dahl.

De 800.000 offentlige ansatte skal have gode rammer for at udføre deres arbejde – det er altafgørende for, at vi har en velfungerende offentlig sektor og vores skattekroner bliver brugt rigtigt. Henriette Søltoft, Vicedirektør

Smart udbud gør udvikling bedre

Rådgivningsvirksomheden Mannaz er en af de virksomheder, der udvikler forløbene sammen med Moderniseringsstyrelsen og efterfølgende gennemfører dem. De har – sammen med Connector og CBS Executive - vundet udbuddet om udviklingsforløb for nye ledere. Morten Tamstorf er glad for, at opgaven med Moderniseringsstyrelsen har givet mulighed for løbende dialog om udviklingsforløbet, så der kommer de helt rigtige elementer ind i forløbet.

- For at kunne levere den bedst mulige løsning for forskellige typer kunder, er det vigtigt, at man taler om, hvem ”brugerne” er. I dette tilfælde er der tale om ledere fra mange forskellige statslige institutioner, der blandt andet har skullet lære at tænke mere på tværs af faggrupper. Derfor giver det rigtig god mening, at vi har kunnet tale med Moderniseringsstyrelsen om deres behov og ud fra det give vores bedste bud på den rigtige løsning, siger Morten Tamstorf.

Han bakkes op af Trine Dahl, der mener, at den løbende dialog har været medvirkende årsag til, at forløbet har kunnet kommet hurtigere i gang og forhåbentlig bliver vellykket, fordi det med dialogen bliver skræddersyet til målgruppen.

- Der har været et ønske om, at vi kom hurtigt i gang og får prøvet forløbene af, og selv om det koster ressourcer at være i tæt løbende dialog med virksomhederne, så er det min oplevelse, at det både bevirker en hurtigere og bedre proces om udbuddet og et mere aktuelt og bedre indhold, siger Trine Dahl.

Vil gerne rådgive flere

Bestyrelsen i Managementrådgiverne mener samtidig, at offentlig ledelse kunne have god gavn af endnu mere systematisk talentudpegning og udvikling af deres ledere.

- Vi oplever, at mange offentlige instanser ikke har haft fokus på at udpege ledelsestalenter – men at der nu er kommet et stærkere fokus på at udvikle sine ledere. Eksemplet med Moderniseringsstyrelsen viser også, at ledelsesudviklingen skal tænkes ind i strategien og på den vis bidrage til hele forretningsudviklingen, siger Morten Tamstorf.
Han bakkes op af branchedirektør Henriette Søltoft, der mener, at offentlige instanser kan lære meget af private virksomheder.

- God ledelse er afgørende for, om noget bliver en succes eller en fiasko, og ledelse falder ikke naturligt for de fleste. Den virkelighed har fået private virksomheder til i stigende grad at prioritere ledelsesudvikling, og den offentlige sektor er i mindst lige så høj grad afhængig af dygtig ledelse, siger Henriette Søltoft.
Hun ser derfor frem til afrapporteringen fra regeringens ledelseskommission og håber, at anbefalingerne fra Managementrådgiverne bliver taget med.

- Når Managementrådgiverne stiller ekspertise til rådighed, er det, fordi branchen har meget stor ekspertise med både privat og offentlig ledelse, men selvfølgelig også fordi en velfungerende offentlig ledelse har stor indflydelse på os alle. De 800.000 offentlige ansatte skal have gode rammer for at udføre deres arbejde – det er altafgørende for, at vi har en velfungerende offentlig sektor og vores skattekroner bliver brugt rigtigt. Derfor vil vi også i de kommende år bidrage til arbejdet med at fremme den offentlige ledelse, siger Henriette Søltoft.

Fakta
Program for Ledelsesudvikling i Staten (PLUS)

Er et samlet ledelsesudviklingsinitiativ, som vil etablere udviklingstilbud til ledere på tværs af staten og på alle ledelsesniveauer.

PLUS er forankret i en styregruppe bestående af fire departementschefer og tre styrelsesdirektører med departementschef Martin Præstegaard som formand.

Programmet skal sætte retning for ledelsesudviklingen på tværs af staten og er et supplement til de lokale indsatser for ledelsesudvikling og fokuserer på det særegne ved ledelse i staten.

PLUS sigter mod at udvikle både den enkelte leder og ledergrupper i retning af mere:

Helhedsorientering

Nytænkning

Refleksion

Handlekraft

Henriette Søltoft

Henriette Søltoft

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3654
  • Mobil +45 2088 3919
  • E-mail hes@di.dk

Relateret indhold