Danish Crown udvikler og eksporter blandt andet specialprodukter til Japan. De danske kvalitetsprodukter finder nemlig ofte sit marked i fjerne, men velstående lande som Japan, Saudi-Arabien og USA.

20.12.17 DIB Nyheder

Danske grisetæer er mere værd end andre gode grisetæer

Over halvdelen af dansk eksport består af højkvalitetsprodukter, og det gør Danmark til medlem af EU's kvalitetselite. Men hvis vi vil fastholde positionen, er forskning og innovation vejen frem, viser en ny analyse. Danish Crown er blandt dem, der gør en indsats for nå verdensmarkedets mest kræsne kunder.

- Vi har som mål at putte så meget værdi ind i alle vores produkter, som muligt. Det gør vi, fordi det er vores eksistensberettigelse som dansk slagteri. Vi har nogle højere produktionsomkostninger, end vores konkurrenter i andre lande – og derfor skal vi også kunne tage en lidt højere pris for vores produkter, siger Søren Tinggaard, der er underdirektør i Danish Crowns Eksportafdeling.

For Danish Crown kan den ekstra værdi, som skal ind i produktet, være mange ting – afhængig af markedet, produktet skal sælges på. Dansk svinekød har så godt et navn ude i verden, at virksomheden som udgangspunkt har adgang til alle markederne. Og et kvalitetsprodukt kan være mange forskellige ting afhængig af, hvad aftagerne efterspørger og opfatter som kvalitet

- Kvalitet kan være et godt brand, gennem-tænkt design eller overlegen teknologi. Men det kan også være høj holdbarhed, god fødevare-sikkerhed, eller et produkt, der er tilpasset til at ramme smagen eller behovet hos bestemte kunder. Kent Damsgaard, Politisk direktør

Billige kinesere og dyre japanere

- Kineserne køber f.eks. mange produkter, som man typisk opfatter som billige – det er f.eks. grisehoveder, tæer, indmad og haler. Men fordi vi har den høje fødevaresikkerhed i Danmark, kan vi også få en lidt bedre pris for vores grisetæer. Det drejer sig om få procent, men det betyder meget, fordi det kinesiske marked er så stort, fortæller Søren Tinggaard.

I den anden ende af skalaen ligger de japanske forbrugere, som ud over god fødevaresikkerhed også har mange andre krav. Her har Danish Crown en række produkter, som er særligt udviklet til at ramme den japanske smag. Nogle af produkterne er forarbejdet, så de kan gå direkte ud i food service-leddet, hvor priserne er højere.

- Det gælder f.eks. produktet ’bellystamps’ – et stykke brystflæsk, som er skåret ud i blokke på fem gange fem centimeter og bliver brugt i en populær, japansk ret. Her kan vi garantere en ensartet, høj kvalitet både, hvad angår tekstur, smag og kødets farve, og det vil japanerne gerne betale ekstra for, siger Søren Tinggaard.

Det samme gælder antibiotikafrit grisekød, som er blevet en salgssucces på tværs af landegrænser, hvor voksende skarer af kritiske forbrugere efterspørger rene fødevarer – og gerne betaler ekstra for dem.

Kvalitet for 300 mia. kr. årligt

I en ny analyse med titlen ’Danske virksomheder i europæisk kvalitetselite’, når Dansk Industri (DI) frem til mange af de samme konklusioner som eksportchefen fra Danish Crown. Her defineres et såkaldt ’upmarket-produkt’ som et produkt, der kan sælges til en pris, der ligger mindst 15 procent over prisen på konkurrerende produkter.

Danmark eksporterer årligt for ca. 300 mia. kr. højkvalitetsprodukter – og det svarer til mere end halvdelen af den samlede danske eksport, viser analysen. Men de kvaliteter, der får kunderne til at betale den højere pris, spænder bredt, fortæller Kent Damsgaard, som er vicedirektør i Dansk Industri (DI).

- Kvalitet kan være et godt brand, gennemtænkt design eller overlegen teknologi. Men det kan også være høj holdbarhed, god fødevaresikkerhed, eller et produkt eller en løsning, der er tilpasset eller skabt til at ramme smagen eller behovet hos bestemte kunder, fortæller han.

Garantiordninger, kundevejledning og andre tilknyttede serviceydelser kan også være konkurrenceparametre, som gør det muligt for en virksomhed skille sig ud fra mængden med sine produkter – og dermed prissætte dem højere.

Innovation skal sikre positionen

Generelt gør eksportvirksomhederne da også mere end andre virksomheder for at give deres produkter ekstra kvalitet – og det gælder især de virksomheder, der eksporter upmarket-produkter.

- Det er helt nødvendigt for danske eksportvirksomheder, at de er knivskarpe på kvaliteten, når de skal konkurrere med lande, hvor produktionsomkostningerne er markant lavere. Heldigvis har vi inden for alle brancher innovative virksomheder, der er gode til at udvikle produkter af høj kvalitet. Men vi skal blive endnu bedre, hvis vi skal klare os i konkurrencen på sigt. Derfor er det også afgørende, at vi som samfund investerer i den forskning og innovation, som vi skal leve af fremover, understreger Kent Damsgaard.

Fakta

Fakta – om kvaliteten i dansk eksport

Danmark er blandt de bedste i Europa, når det gælder eksport af højkvalitetsprodukter. Det viser DI´s analyse ’Danske virksomheder i europæisk kvalitetselite’.

  • Danmark eksporterer årligt for ca. 300 mia. kr. højkvalitetsvarer.
  • Andre lande i EU, der også gør det godt er Irland, Tyskland, Storbritannien, Holland og Sverige.
  • Landene i Syd- og Østeuropa har generelt en lavere andel af højkvalitetsprodukter i deres eksport.
  • Der er en stærk sammenhæng mellem velstanden og innovationskraft i et land og eksporten af højkvalitetsprodukter.
  • Dansk eksport af kvalitetsprodukter går især til fjerne, men velstående lande som Japan, Saudi-Arabien og USA.
Allan Sørensen

Allan Sørensen

Cheføkonom

  • Direkte +45 3377 3912
  • Mobil +45 2990 6323
  • E-mail als@di.dk