Forskning i materialer er et af de emner, som danske virksomheder kan få god gavn af.

05.12.17 DIB Nyheder

DI: Ny forskningstrategi er vand på virksomheders mølle

Teknisk forskning bliver styrket med regeringens ny forskningsstrategi. Det glæder Dansk Industri og virksomheden Grundfos, der ser stor værdi i at samarbejde med danske forskningsinstitutioner.

- Udspillet indeholder mange gode takter og initiativer, og retningen er rigtig, siger underdirektør Charlotte Rønhof, DI.

Der kommer ikke flere penge til dansk forskning med regeringens nye forskningsstrategi. Til gengæld bliver der gennemført en række indsatser og prioriteringer, så især teknisk forskning bliver styrket. Det vækker glæde i Dansk Industri (DI).

- Vi havde selvfølgelig gerne set et løft af investeringerne i forskning. Når det ikke er tilfældet, så er det godt at regeringen vil satse mere på forskning i for eksempel digitalisering, materialer og produktionsforskning. Det er den slags, danske virksomheder især efterspørger, siger underdirektør Charlotte Rønhof, DI.

Vi kan glæde os over, at der er flere og flere unge, der søger disse uddannelser. Vi får et voksende behov for medarbejdere med den baggrund, og derfor er der selvfølgelig også behov for at øge bevillingerne. Især inden for nye digitale discipliner som fx big data og kunstig intelligens Teknologi- og innovationsdirektør Lars Enevoldsen, Grundfos

Grundfos ser øget behov for medarbejdere med digital uddannelse


Også teknologi- og innovationsdirektør Lars Enevoldsen, Grundfos, glæder sig over prioriteringen af den tekniske forskning, der danner udgangspunkt for en stor del af virksomhedens forretningsgrundlag.

- Vi er meget glade for vores samarbejde med danske universiteter. F.eks. gennem MADE, hvor vi sammen med Aarhus Universitet har haft et projekt med at bruge virtual reality til at uddanne vores nye produktionsmedarbejdere. Derfor glæder vi os blandt andet over, at der er sat penge af til at styrke og facilitere samarbejder med forskningsinstitutioner og virksomheder. Det er virkelig en af styrkerne i et lille land som Danmark, at vi kan arbejde sammen på tværs, siger Lars Enevoldsen.

Han påpeger desuden, at det er nødvendigt at øge bevillingerne på de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser.

- Vi kan glæde os over, at der er flere og flere unge, der søger disse uddannelser. Vi får et voksende behov for medarbejdere med den baggrund, og derfor er der selvfølgelig også behov for at øge bevillingerne. Især inden for nye digitale discipliner som fx big data og kunstig intelligens, siger Lars Enevoldsen.

Læs også: Outsourcing halveret: Virksomheder sender markant færre job til udlandet


Mere kvalitet i forskningen


Regeringens forskningsstrategi har desuden stort fokus på at styrke kvaliteten af dansk forskning og lægger bl.a. op til at styrke Danmarks mulighed for at få flere nobelpriser i fremtiden.

- Det er rigtigt set, at vi skal prioritere forskning på højeste niveau. Danske virksomheder efterspørger den bedste forskning, og hvis de ikke kan finde den i Danmark, så henter de den i udlandet. Men det kræver flere investeringer til fx Grundforskningsfonden, og så er vi også nødt til at prioritere indsatsen – vi kan ikke være bedst på alle områder, siger Charlotte Rønhof.

Regeringen lægger i udspillet også op til at se på fordelingen af basismidlerne til forskning.

- DI har i flere omgange kritiseret, at fordelingen af basismidlerne sker på basis af historiske fordelingsnøgler og optaget af studerende i stedet for, hvor forskningen er bedst og gør mest gavn. Det er der lagt op til nu og det er vi glade for.

mål og initiativer

Mål 1: Dansk forskning skal være af højeste internationale kvalitet 

 

Toppen af dansk forskning skal være på Nobelpris-niveau

- Etablering af en Nobelpagt

Forskningskvaliteten skal løftes i hele den videnskabelige bredde

- Ny model for fordeling af basismidler efter kvalitet

Talentfulde forskere skal have attraktive karrieremuligheder

- Forskningsprogram for fremtidens topforskere

- Et nationalt ERC-støtteprogram

- Eftersyn af karriereveje i dansk forskning

Danmark skal være internationalt førende inden for forskningsinfrastruktur

- Etablering af fyrtårnsmiljøer i tilknytning til ESS

- Medlemsskab ved Institut Laue-Langevin (ILL)

- Ny national strategi for digital infrastruktur

- Analyse af investeringer i national forskningsinfrastruktur og kortlægning af finansieringslandskab

Dansk deltagelse i internationalt samarbejde om forskning og innovation skal styrkes

- Etablering af nye danske innovationscentre

- Handlingsplan for dansk deltagelse i EU’s rammeprogrammer for forskning og innovation

 

Mål 2: Forskningen skal gøre mest mulig gavn i samfundet

Forskning og innovation skal fremme udviklingen og anvendelsen af nye teknologier

- Forskning som fremmer nye teknologiske muligheder og løsninger

- Prioritering af flere midler til teknologisk forskning

- Styrket kapacitet for teknologisk forskning

- Nationalt center for forskning i nye digitale teknologier

- Styrket teknologioverførsel fra universiteterne

- Bedre videngrundlag om teknologisk forskning

Viden og innovation skal skabe mere værdi i virksomheder

- Forbedrede skatteforhold for erhvervsliv og forskere

- Videnbaseret innovation i verdensklasse

- Evaluering af Danmarks Innovationsfond

- Bedre videngrundlag om danske virksomheders investeringer i forskning og udvikling

Mere forskning skal omsættes til praksis i den offentlige sektor

- Forskning vedrørende den offentlige sektor, herunder uddannelser og dagtilbud

- Evaluering af professionshøjskoler og erhvervsakademiers forsknings- og udviklingsaktiviteter

Meritering af forskere skal fremme både forskning, uddannelse og videnspredning

- Nedsættelse af meriteringsudvalg

Forskningen skal i højere grad nå ud til befolkningen

- Styrket formidling af forskningen

Tæt samspil og bedre sammenhæng skal styrke dansk forskning og innovation

- Etablering af Forum for Forskningsfinansiering

- Styrket koordination og samspil mellem

Danmarks Innovationsfond, Markedsmodningsfonden og udviklings- og demonstrationsprogrammer

- Enklere forskningsadministration

Mette Fjord Sørensen

Mette Fjord Sørensen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3797
  • Mobil +45 5213 2312
  • E-mail mfj@di.dk

Relateret indhold