DI og Implementeringsrådet har fredag fremlagt konkrete forslag, der skal gøre det nemmere at etablere nye, danske virksomheder i EU.

22.12.17 DIB Nyheder

Nye anbefalinger skal forenkle regler for innovation i EU

Regeringen skal have et større fokus på, at alt EU-regulering er innovationsvenligt, lyder det fredag fra Implementeringsrådet. Direktør i AltaPay Christian Rasmussen hilser forslaget velkomment. Lovgivningen er til tider oldnordisk, siger han.

Implementeringsrådet skal sikre, at EU-regulering udarbejdes og implementeres med færrest mulige byrder for danske virksomheder. Og det er efter rådets mening ikke nok, at EU-Kommissionen alene har et vejledende innovations- og forskningsværktøj. Der bør i højere grad være fokus på, at regler og administration , der står i vejen for innovation, bliver fjernet.

Sådan lyder anbefalingen, som fredag bliver sendt fra Implementeringsrådet, hvor den er vedtaget enstemmigt, til regeringen. Bag forslaget står Dansk Industri (DI).

- Danmark har brug for innovative virksomheder, der tør udfordre de bestående forretningsmodeller for at klare sig i den internationale konkurrence. Det kræver en regulering som, på tværs af EU-landene, kan tage imod nye produkter og forretningsidéer inden for en acceptabel tidsramme, siger Tine Roed, direktør i DI.

Det er blandt andet en udfordring for de mange nye innovatører indenfor det digitale område, som stiller nye krav til den måde, EU lovgiver på.

AltaPay ønsker fleksibel regulering

Direktør for den danske fintech-virksomhed AltaPay, Christian Rasmussen, hilser anbefalingen fra Implementeringsrådet velkommen. Hans virksomhed står bag en betalingsløsning, som bruges af detailforretninger, og han genkender, at EU's lovgivning er besværlig, hvis man er nystartet virksomhed.

- Der er en hel del lovgivning, der efter min mening er en smule oldnordisk. Lige nu skal du hele tiden dokumentere, hvem du overfør penge til, og hvor de stammer fra. Det er nemt for de store, men det kan være svært for de små, siger han.

AltaPay er en mindre virksomhed, der har udviklet sig markant. Siden 2008 er virksomheden vokset med 429 procent.

Ifølge en ny måling fra Eurobarometer er Christian Rasmussen ikke alene. 60 procent virksomhederne i EU anser kompleks lovgivning i unionen for at være et problem for deres forretning. 

Læs også: EU vil lette markedsadgang over EU-grænser

Til DI’s SMV-konference den 29. januar tager vi netop fat i virksomheders og politikeres handlemuligheder i forhold til den hastige udvikling, der præger både erhvervslivet og Danmark som helhed – globalisering, nye teknologier, nye kompetencekrav og andre ting. Tine Roed, Direktør

Tine Roed, direktør i DI, påpeger, at fremtidens nye forretningsideer er afhængige af ensartede og moderne regler.

- Til DI’s SMV-konference den 29. januar tager vi netop fat i virksomheders og politikeres handlemuligheder i forhold til den hastige udvikling, der præger både erhvervslivet og Danmark som helhed – globalisering, nye teknologier, nye kompetencekrav og andre ting, sige Tine Roed.

Løsninger med afsæt i nye digitale muligheder går ofte på tværs af eksisterende regulering, og myndighederne reagerer til tider langsomt på den markedsmæssige udvikling.

Læs også: DI om Brexit: Undgå særbehandling af UK i overgangsfase

DI’s Digitaliseringspanel har derfor anbefalet, at regeringen i forbindelse med den årlige redegørelse om digital vækst til Folketinget laver en fremadskuende køreplan over reguleringsmæssig tilpasning i forhold til det fremadrettede behov for ny teknologi.

Konkrete anbefalinger 

Implementeringsrådet har følgende anbefalinger til det videre arbejde:

  • EU-Kommissionen bør oprette en enkel adgang for virksomheder til at få afklaret, om nye produkter og forretnings-idéer kan rummes inden for gældende EU-regulering.
  • · EU-Kommission bør systematisk indsamle gode eksempler inden for innovationspolitikken og digitalisering, som kan inspirere medlemslandene.
  • · Regeringen bør hvert år gøre status for, om der er behov for tilpasning af reguleringen i forhold til ny teknologi.
  • · EU bør i højere grad regulere baseret på funktion fremfor at fastsætte specifikke detailkrav. Eksempelvis at produkterne skal være energieffektive, lovgiver bør ikke blande sig i, hvordan virksomhederne løser opgaven.
Tine Roed

Tine Roed

Direktør

  • Direkte +45 3377 3561
  • Mobil +45 2949 4647
  • E-mail tmr@di.dk

Relateret