Forskerskatteordningen for højtuddannede udenlandske medarbejdere er netop blevet forlænget med to år

Foto: Skyfish
19.12.17 DIB Nyheder

Glade virksomheder: Udenlandske specialister får forlænget særordning

Det koster virksomhederne dyrt, når højtkvalificerede medarbejder rejser. Med forlængelse af forskerskatteordningen fra fem til syv år, bliver det nemmere at rekruttere og fastholde udenlandske specialister, siger COWI. Glædeligt og afgørende for Danmarks fortsatte vækst, mener DI.

- En herlig julegave til dansk erhvervsliv, siger CEO i COWI Lars-Peter Søbye om, at forskerskatteordningen i dag blev forlænget fra fem til syv år.

Forlængelsen af ordningen, der officielt hedder Den særlige bruttoskatteordning for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere, er en del af den erhvervs- og iværksætterpakke, regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre fremsatte i november – og som blev vedtaget den 19. december 2017.

Læs også: Hurra: Virksomheder er virkelig glade for den nye erhvervspakke

Bedre i den hårde konkurrence

Forskerskatteordningen har været i kraft i forskellige former siden 1992.

Tal fra Skatteministeriet viser, at 6.251 udenlandske forskere og nøglemedarbejdere fra primært Storbritannien, Tyskland, Sverige og USA i 2016 var ansat på de danske virksomheder og uddannelsesinstitutioner på særlige skattevilkår, der for tiden er en bruttoskat på ca. 32 procent.

- Forskerskatteordningen bidrager både til, at vi kan have forskning i Danmark i verdensklasse, men også at virksomhederne fortsat kan vokse og tjene penge hjem til Danmark og dermed bidrage til vores velfærd. Kent Damsgaard, Politisk direktør

Ordningen gør Danmark attraktiv for de internationale specialister, hele verden slås om, forklarer direktør i Dansk Industri (DI) Kent Damsgaard.

- Danmark er i en situation, hvor vi konkurrerer med lande, som har en meget lavere indkomstskat. Med forlængelse af forskerskatteordningen står vi bedre i den hårde internationale konkurrence om de mest talentfulde medarbejdere, siger Kent Damsgaard.

Læs også: Skatteministeriets fakta og statistik om forskerskatteordningen

Måske slår de sig ned her

Hos COWI peger CEO Lars-Peter Søbye på, at det er dyrt, når virksomhederne mister en af sine højtkvalificerede udenlandske medarbejdere og skal ud og finde en ny.

Forlængelsen af forskerskatteordningen, vil gøre det nemmere at holde på de udenlandske medarbejdere, der lige nu ofte kun bliver på COWI og i Danmark i tre år.

- Vores medarbejdere på ordningen kigger sig ofte om efter et nyt job, allerede inden ordningen udløber, fordi skatteprocenten stiger markant efter de 5 år. Vi ved, at jo længere vi kan holde på dem, desto større er muligheden for, at de får etableret et tilknytningsforhold til virksomheden og til Danmark, som gør, at de måske slår sig ned her, siger Lars-Peter Søbye.

Forskning og vækst i verdensklasse

Tal fra skatteministeriet viser også, at de fleste medarbejdere på forskerskatteordningen er ansat på uddannelsesinstitutioner.

Men næst flest er faktisk ansat i fremstillingsindustrien med engros- og detailvirksomheder som den tredjestørste aftager af de udenlandske specialister.

- Forskerskatteordningen bidrager både til, at vi kan have forskning i Danmark i verdensklasse, men også at virksomhederne fortsat kan vokse og tjene penge hjem til Danmark og dermed bidrage til vores velfærd, siger Kent Damsgaard.

Læs også: Tiltrængt fremgang i industrien giver grobund for jobvækst

Vi har lidt flere ønsker

Forlængelsen af forskerskatteordningen har længe været på virksomhedernes og DI’s ønskeseddel.

- I DI Global Talent har vi – sammen med DI’s afdelinger for skat og regnskab - arbejdet hårdt på at få politisk opbakning til forlængelsen igennem det seneste år, siger CEO i COWI Lars-Peter Søbye.

Inden julefreden sænker sig helt over Danmark, har direktør Kent Damsgaard, DI dog et par ekstra ønsker til at gøre ordningen nemmere at administrere og lettere at forstå for både virksomheder og de udenlandske medarbejdere, der benytter den.

- Vi ser gerne, at medarbejdere ikke falder ud af ordningen og efterfølgende ikke har mulighed for at benytte den i 10 år, hvis de for eksempel går på barsel, siger han.

DI har sendt skatteministeriet et katalog med forslag til yderligere forbedringer og opfordrer til, at de gennemføres snarest muligt. Det gælder også forslaget om at tillade at udenlandske iværksættere og andre ejerledere kan gøre brug af ordningen.

Fakta

Forskerskatteordningen

- Formelle navn: Den særlige bruttoskatteordning for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere

- Omfatter forskere og nøglemedarbejdere, som har været ude af dansk skattepligt i mindst 10 år og ansættes i en dansk virksomhed eller ved en forskningsinstitution

- Forskere er personer, der udfører forskningsarbejde, og som har en forskningsmæssig uddannelse på minimum ph.d. niveau. 

- Nøglemedarbejdere er medarbejdere, der modtager en løn, der opfylder vederlagskravet, der i 2017 og 2018 udgør hhv. 63.700 kr. og 65.100 kr. efter fradrag af ATP.

- Skattesatsen er på 26 pct. svarende til bruttoskat på 31,92 pct. inkl. AM-bidrag, når medarbejderne arbejder i Danmark. 

- Fra 1. januar 2018 bliver skattesatsen sat op til 27 pct. (32,84 inkl. AM-bidrag), og forlængelsen af ordningen er derfor provenuneutral for statskassen.

- Indført i 1992 – er justeret ad flere omgange

- Ordningen gjaldt tidligere fem år. Gælder nu syv år.

Karen Witt Olsen
Skrevet af:

Karen Witt Olsen

Relateret indhold