01.12.17 DIB Nyheder

Mange unge har lang rejsetid til nærmeste erhvervsskole

Otte procent af de unge skal bruge mere end 1,5 time til og fra en erhvervsskole med kollektiv transport, hvis de skal til en erhvervsskole. I Assens på Fyn har de sænket rejsetiden med 20 minutter ved at omlægge busruter.

Hver eneste skoledag året rundt transporterer titusindvis af unge sig til og fra erhvervsskole med bus og tog. For de fleste er der tale om en kortere tur fra hjemmet til skolen i første del af deres uddannelsesforløb, men der er også unge for hvem turen kan være lang og besværlig. Det viser en kortlægning af de 15 – 28-åriges transport til og fra hjem og erhvervsskole foretaget af DI på baggrund af beregninger fra konsulentbureauet MOE Tetraplan.


Samlet har 79 procent af alle unge adgang til en erhvervsskole med grundforløb inden for 30 minutters rejsetid med kollektiv transport. Udvides tidsgrænsen til 45 minutter, kan 92 procent nå at komme til en erhvervsskole. Det efterlader imidlertid stadig 8 procent, som må bruge mere end 45 minutter hver vej eller over 1,5 time per dag, hvis de vælger at tage bus eller tog til en erhvervsskole, viser DI’s analyse.

- Der er ingen, der er glade for en lang transporttid. Derfor kan det også være til stor gene for de unge, hvis de skal bruge lang tid på at komme til og fra erhvervsskole. Heldigvis oplever vi, at der er kommuner som fx Assens, der gør noget ved det og søger at reducere rejsetiden med kollektiv transport, siger branchedirektør i DI Transport Michael Svane.

Han mener, at det er vigtigt, at de nyvalgte byråd og kommende bestyrelser spørger sig selv, om der kan gøres endnu mere for at reducere transporttiden med kollektiv trafik for især de unge, som skal i skole.

- Store dele af erhvervslivet mangler faglært arbejdskraft og der er igennem de seneste år gjort meget for at højne kvaliteten af erhvervsuddannelserne og tiltrække flere unge og voksne elever til erhvervsuddannelserne. Derfor vil det selvfølgelig være rigtig ærgerligt, hvis en lang transporttid til og fra skole får de unge til at vælge erhvervsuddannelserne fra.


Langt til skole i Nordjylland


DI Transport har også kigget på den kollektive transport til og fra erhvervsskolerne på regionalt niveau og den viser, at det især er i Region Nordjylland, at de unge er udfordret af lang transporttid til skole.

I Nordjylland er det 16 procent af de unge, der skal bruge mere end 45 minutter med bus og/eller tog på at komme til en erhvervsskole – og lige så lang tid på at komme hjem igen. 5 procent af de unge skal tilmed bruge over 1 time hver vej.

I Region Hovedstaden er situationen væsentlig anderledes og bedre for de unge. 99 procent af de unge i regionen skal således bruge under 45 minutter på at komme til en erhvervsskole. Og 92 procent kan klare det på under en halv time.

Heldigvis oplever vi, at der er kommuner som fx Assens, der gør noget ved det og søger at reducere rejsetiden med kollektiv transport Michael Svane, Branchedirektør

Tager bilen – når bussen er for langsom

Bliver transporttiden til skolen med bus og tog for lang, er de unge under 18 år afhængige af andre, som kan køre dem. Hvis de derimod er fyldt 18 år, står kørekort og egen bil ofte højt på ønskesedlen.


Det er imidlertid ikke alle, som har lyst til at eje en bil eller som har det økonomiske overskud, det kræver at kunne anskaffe sig én.

Ifølge dataudtræk fra Transportvaneundersøgelserne 2010-2016 er det blot 22% af de unge, der hver dag kommer i bil til deres ungdomsuddannelse. Til erhvervsuddannelserne vurderes tallet dog at være højere. Her spiller det formentlig ind, at gennemsnitsalderen på erhvervsuddannelserne er betydeligt højere end på gymnasie-uddannelserne.

Problemerne med lang transporttid til og fra erhvervsskolerne har fået en række kommuner og trafikselskaber til at se på, hvad der kan gøres for at gøre de unges vej med kollektiv trafik kortere og mere behagelig.

Assens kommune tog i 2013 initiativ til et forsøg med direkte busforbindelser mellem de områder i Assens kommune med flest unge og erhvervsuddannelserne i Odense. Ved at omlægge busruterne var det muligt at reducere rejsetiden med ca. 20 min.

Michael Svane

Michael Svane

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 4652
  • Mobil +45 4036 1348
  • E-mail misv@di.dk

Relateret indhold