EN SCREENING blandt Danske Fragtmænds ca. 550 lager- og terminalmedarbejderehar vist, at der både er behov for at opgradere medarbejdernes it-færdigheder og debasale færdigheder inden for læsning, skrivning og matematik.

Foto: Dansk Fragtmænd
09.01.18 DIB Nyheder

For få medarbejdere får digital efteruddannelse

Danmark er langt fra at være foregangsland på opkvalificering af medarbejdernes digitale færdigheder. Hos Danske Fragtmænd får 550 timelønnede medarbejdere tilbud om uddannelse i arbejdstiden i dansk, matematik og it.

”Vi skal være verdensførende på digitalisering.”

Den sætning vil mange danske politikere, virksomheder og organisationer – ikke mindst DI – gerne stå som afsendere på. Men dykker man ned i ordet ”digitalisering” bliver det hurtigt tydeligt, at det dækker over mange meget vidt forskellige ting. I produktionshallerne har robotterne holdt deres indtog, i markedsføringsafdelingerne er sociale medier hotte, i bankverdenen er blockchain og bitcoin brandvarme emner, og hos dem alle kan ”big data” bruges til at gøre mange ting smartere.

Alt sammen skal indtil videre føres ud i livet af mennesker med større eller mindre forstand på it, og derfor ærgrer det direktør Tine Roed, Dansk Industri, at Danmark ikke ligger helt forrest internationalt, når det gælder digital efteruddannelse af medarbejdere.

Tal fra Eurostat viser, at kun 23 procent af danske virksomheder med over ti ansatte i 2015 tilbød opkvalificering af it-færdigheder til medarbejdere, som ikke var it-specialister. Det er langt fra Europas topscorer Norge, hvor næsten 40 procent af virksomhederne angav, at de har tilbudt den type efteruddannelse. Men også langt over Europas bundprop Rumænien, hvor det er færre end fem procent af virksomhederne, der har tilbudt det. I 2016 faldt andelen i Danmark i øvrigt til 21 procent, ifølge Danmarks Statistik. Men igen langt over Europas bundprop Rumænien, hvor det er færre end fem procent af virksomhederne, der har tilbudt det.

– De opgaver, der skal løses på arbejdspladserne, har en stigende grad af kompleksitet, og det stiller øgede krav til blandt andet skriftlighed og digitale færdigheder. Heldigvis er Danmark i forvejen blandt Europas digitale frontløbere, og vi har et godt udgangspunkt i den globale konkurrence. Men vi er nødt til at lægge os mere i selen for at bevare styrkepositionen, og det gælder både virksomheder, uddannelsesinstitutionerne og medarbejderne selv, siger Tine Roed.

Læs også: Mange flere virksomheder burde se lyset i it-lærlinge

Vi er nødt til at lægge os mere i selen for at bevare styrkepositionen, og det gælder både virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne og medarbejderne selv. Tine Roed, Direktør

Trepart har åbnet for endnu flere muligheder

Der findes allerede i dag en lang række AMU-kurser, som har fokus på anvendelsen af it i de forskellige jobfunktioner. For eksempel kurset ”Intro til digitalisering i industrien”.

Men en af udfordringerne for både medarbejdere og virksomheder, der søger efteruddannelse på it-området, er, at udbuddet kan virke uoverskue­ligt, og det kan være vanskeligt at finde de tilbud, der er relevante for forskellige typer medarbejdere. En industritekniker har eksempelvis næppe det store behov for at få et kursus i officepakken, og en chauffør har nok heller ikke det store behov for en indførsel i, hvordan computeren på en CNC-fræser fungerer.

– Både medarbejdere og virksomheder bør sætte tiden af til at fremsøge de relevante tilbud, som giver værdi for begge parter. Vi har med trepartsaftalen om voksen- og efteruddannelse åbnet op for en række tiltag, der vil gøre det nemmere for både virksomheder og medarbejdere at tilvælge efteruddannelse, og der bør begge parter gøre sig selv den tjeneste at overveje, om der findes efteruddannelse på it-området, der kan klæde begge parter bedre på til en endnu mere digital fremtid, siger Tine Roed.

Du kan finde flere kurser på amukurs.dk. Tilmelding sker via efteruddannelse.dk 

Danske Fragtmænd klæder med­arbejderne på fagligt og digitalt

Transport- og logistikkoncernen Danske Fragtmænd erkender helt åbent, at de er bagud med efteruddannelse på it-området. Det skal der gøres noget ved, og en screening blandt virksomhedens ca. 550 lager- og terminalmedarbejdere har vist, at der både er behov for at opgradere medarbejdernes it-færdigheder og de basale færdigheder inden for læsning, skrivning og matematik.

– Over halvdelen af vores screenede medarbejdere var i målgruppen for undervisning. Det har vist os, at der er et stort behov, og derfor har vi sat gang i et forløb, hvor medarbejderne får tilbudt undervisning i dansk og matematik med it som understøttende værktøj. Kurserne kan tages i arbejdstiden lokalt på terminalen, og så dækker vi udgifter til vikarer, mens de er afsted, siger direktør for HR og kommunikation Peter Jepsen, Danske Fragtmænd.

Læs også: Techtopia 34: Hvordan får vi flere kvinder i IT-branchen?

”Projekt Basis” har givet overblik 

Foreløbige evalueringer af forløbene viser, at 90 procent føler, at de har lært noget, og 67 procent er blevet bedre til it. Nye hold starter til januar, og Danske Fragtmænd overvejer nu, hvad næste skridt skal være.

– Man kan sagtens sige, at vi burde have været endnu tidligere ude med dette tilbud, men det er kun ti år siden, vi blev dannet som samlet selskab, og derfor har andre opgaver været mere presserende. Nu gør vi en indsats for vores største medarbejdergruppe, og så må vi derefter se, hvad vi skal gøre for vores funktionærer, siger Peter Jepsen.

Han fortæller, at virksomheden har haft god gavn af den indsats, som ”Transportsektorens Udviklingsfond” har gjort for at skabe overblik over uddannelsesmuligheder gennem ”Projekt Basis”

– Nu har vi taget dette initiativ i samarbejde med VUC, men der er mange andre aktører, der tilbyder undervisning, og det kan være meget svært at finde rundt i. Derfor er det en stor hjælp, at fagforeningen 3F i samarbejde med Dansk Industri med ”Projekt Basis” har skabt et overblik over mulighederne i vores branche, siger Peter Jepsen.

Læs også: Danmark skal i digital topform

Fakta

Trepartsaftalens it-uddannelses elementer
Trepartsaftalen fra oktober indeholder udviklingen af et nyt fag inden for den forberedende voksenuddannelse (FVU): FVU-digital. Her er der netop tale om et virksomhedsrettet forløb, som er målrettet de ansatte, der har behov for styrkede basale færdigheder inden for it i relation til deres jobfunktion.

Yderligere er der med trepartsaftalen lagt op til strategisk indsats for digitalisering af voksen- og efteruddannelsessystemet. Ønsket er at skabe et mere fleksibelt efteruddannelsestilbud, som kan imødegå de forskellige læringsbehov uafhængigt af tid og sted. Herudover vil det i en fireårig forsøgsperiode blive muligt at opnå VEU-godtgørelse, også når undervisningen afholdes som ikke-tilstedeværelsesundervisning.

Den digitale udvikling og heraf afledte krav til faglige kompetencer forudsætter også i højere og højere grad, at de basale læse- og skrivefærdigheder er på plads. Som en del af trepartsaftalen er der aftalt initiativer, som skal styrke kompetencerne hos voksne, som har utilstrækkelige basale færdigheder i forhold til læsning, skrivning, regning.

Yderligere information hos seniorchef­konsulent Inge Steen Mikkelsen på inm@di.dk, 3377 3851

Fakta

AMU-kurser til anvendelse af it på arbejdspladsen
Der er en lang række AMU-kurser målrettet anvendelsen af it på det private og offentlige arbejdsmarked. Deltagerbetalingen er enten 108 kr. eller 184 kr. pr. deltager pr. dag. Der ydes VEU-godtgørelse til ufaglærte og faglærte, hvis kurset foregår i arbejdstiden, på ca. 850 kr. pr. deltager pr. dag i 2018.
Blandt kurserne er:

- Brug af pc på arbejdspladsen: 2 dage
- Intro til digitalisering i industrien: 5 dage
- Robotbetjening for operatører: 3 dage

Du kan finde flere kurser på amukurs.dk Tilmelding sker via efteruddannelse.dk

Yderligere information hos chefkonsulent Christine Bernth Henriksen på cbh@di.dk,´3377 3802

Christian Hannibal

Christian Hannibal

Digitaliseringspolitisk chef

Relateret indhold