En ny analyse viser, hvor danske virksomheder bedst kan tilbyde løsninger og teknologi inden for vandområdet.

Foto: Colourbox
16.01.18 DIB Nyheder

Ny kortlægning udpeger globale muligheder for dansk vandteknologi

En ny analyse fra DI kortlægger mulighederne for eksport af dansk vandteknologi i 50 lande. Analysen skal hjælpe danske virksomheder og understøtte FN’s Verdensmål, som blandt andet omfatter vand.

Hvorhenne ude i verden er der bedst potentiale for, at dansk vandteknologi – til blandt andet at sørge for rent drikkevand og håndtere spildevand – kan gøre gavn?

En ny analyse fra Dansk Industri (DI) har kortlagt potentialet for den danske vandteknologi i 50 lande. Analysen bygger på de største kommercielt baserede eksportpotentialer for drikkevand, spildevand og klimatilpasningsløsninger.

Kortlægningen er ifølge Michael Ramlau-Hansen, Global Brand Manager hos AVK og formand for DI’s specialudvalg for Vand, et godt initiativ:

- Det er rigtig godt at få en analyse, som ser på det globale marked. Jeg håber, den kan danne grundlag for en mere målrettet indsats og aktivitet. Den vil vi i vandbranchen kunne bruge, siger han.

Frankrig og USA i toppen

Nogle af de lande, der ifølge analysen har det største potentiale, er Kina, Forenede Arabiske Emirater, Frankrig og USA.

Særligt Frankrig er interessant, mener Michael Ramlau-Hansen.

- Vi er allerede i gang i Californien i USA, som kæmper med vandmangel. Men det er overraskende, at Frankrig ligger så højt. Det lyder interessant, især da det er tættere på os geografisk, siger Michael Ramlau-Hansen, som ser frem til at dykke mere ned i analysen. 

Vand er et centralt element i den bæredygtige udvikling, og derfor kan mange lande lære af og hente inspiration fra Danmark Karin Klitgaard, Underdirektør

Lande kan lære af Danmark

Vandområdet er i dag og de kommende år en af verdens største globale udfordringer. Rent vand og adgangen til vand er forudsætningen udvikling og bedre livsvilkår for mennesker og erhvervsliv.

Vand er en del af FN’s 17 verdensmål, som DI og danske virksomheder arbejder med at indfri. Derfor er den nye vandanalyse vigtig på flere planer, mener Karin Klitgaard, miljøpolitisk chef i DI.

- Vand er et centralt element i den bæredygtige udvikling, og derfor kan mange lande lære af og hente inspiration fra Danmark. Vi har en styrkeposition i at levere intelligente og effektive vandløsninger og dermed løfte den globale dagsorden inden for vandområdet, siger hun.

Unikke kompetencer og løsninger

Men konkurrencen er hård. Derfor skal Danmark blive bedre til at sælge viden og teknologi, hvis vi fortsat skal være blandt de førende lande på vandteknologiområdet, mener Karin Klitgaard.

- Vi mener i DI, at Danmark bør gå ambitiøst efter store markedsandele. Danske virksomheder har unikke kompetencer og løsninger, der matcher mange af de alvorlige globale problemstillinger, der eksisterer indenfor vandområdet, og der eksisterer derfor betydelige eksport- og vækstmuligheder indenfor sektoren, siger hun.

Vandanalysen er også en del af arbejdet med at understøtte Vandvisionen, som DI, Miljø- og Fødevareministeriet, Dansk Miljøteknologi og Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA) vedtog i 2015. Visionen stiler mod en fordobling af den danske eksport af vandteknologi frem til 2025.

Fakta

DI’s globale vandanalyse giver dig et overblik over 50 prioritetsmarkeder, som køber danske vandteknologiske løsninger. Landeanalyserne omfatter:

• Vurdering af nuværende markedsstørrelse

• Estimat af de enkelte landes forventede investeringer i vandsektoren inden for drikkevand og spildevand

• DI’s vurdering af matchet mellem danske vandkompetencer og hvert markeds behov og dermed en vurdering af markedets åbenhed overfor danske vandteknologiløsninger

• En kort sammenfatning om markedstrends for håndtering af drikkevand, spildevand og klimatilpasning

• En oversigt over relevante myndigheder og andre regulatoriske nøglespillere på vandområdet

Analysen er gennemført i forhold til en vurdering af de vedvarende kommercielle muligheder, samt betalingsevne/-villighed i de enkelte lande. Det er ikke en analyse af donorbaseret afsætning, eller andre midlertidige tiltag.

 

Analysen kan kun læses af medlemmer af DI.

Skrevet af:

Niels Petersen

Karin Klitgaard

Karin Klitgaard

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3695
  • Mobil +45 2565 0241
  • E-mail kakl@di.dk

Relateret indhold