Brødene hæver på Vadehavsbageriet i Ribe, og det går også godt med forretningen. Men det kniber med at finde vikarer, når der er tryk på.

02.02.18 DIB Nyheder

SMV'erne er i det bedste jobhumør i 10 år

De mindre virksomheder mistede mange arbejdspladser under finanskrisen, men nu forventer de den højeste beskæftigelse i ti år. Den største forhindring er den truende mangel på arbejdskraft. Vadehavsbageriet og ARO Maskinfabrik er to virksomheder, som mærker begge dele.

Det går godt for de små og mellemstore virksomheder i hele landet. Efter en årrække i krisens tegn, er optimismen tilbage over en bred kam. Bl.a. hos Vadehavsbageriet i Ribe – en mindre bake off-producent, som blev ramt hårdt, da ændringen af lukkeloven i 2012 ødelagde forretningen for de tankstationer og købmandsbutikker, som havde aftaget bageriets produkter, men som nu mistede omsætning til bl.a. supermarkeder med lange åbningstider.

- Vi mærkede ikke finanskrisen så meget, men vi fik til gengæld et kæmpe hak i tuden med den nye lukkelov. Det tvang os til at gå nye veje, siger Jytte Kruse, som ejer virksomheden sammen med sin mand.

En ny strategi var også nødvendig, fordi Vadehavsbageriet samtidig oplevede stigende konkurrence på bake off fra større brødproducenter. Løsningen blev en systematisk søgen efter at finde ’hullerne i markedet’, forklarer Jytte Kruse. 

- Vores fordel er, at vi har en lille og fleksibel produktion, som gør, at vi kan komme først med nye produkter, når der opstår en ny niche – f.eks. glutenfri produkter. Det havde ingen forudset ville blive så stort, men fordi vi kom først, har det åbnet mange døre for os, siger hun.

Netop nu har vi syv medarbejder i kernetruppen, men inden udgangen af 2018 kan jeg godt forestille mig, at vi kommer op på ti. Når det kommer til indtjeningen, så forudser jeg en vækst på 10-20 % i det kommende år Jytte Kruse, Ejer af Vadehavsbageriet

Høj vækst og flere hænder

Strategien har virket så godt, at bageriet nu ser meget optimistisk på forretningerne i det kommende år.

- Netop nu har vi syv medarbejder i kernetruppen, men inden udgangen af 2018 kan jeg godt forestille mig, at vi kommer op på ti. Når det kommer til indtjeningen, så forudser jeg en vækst på 10-20 % i det kommende år, vurderer Jytte Kruse.

Optimismen lever også på ARO Maskinfabrik i Odense, som bl.a. arbejder med løsninger til fjernvarme, fjernkøling og genindvinding af varme. Virksomheden koncentrerer sig om rådgivning og salg og står foran et generationsskifte.

-  Vi er ved rigtig godt mod. Vi oplever både helt traditionel vækst inden for vores kerneområde, og så arbejder vi samtidig på en række nye initiativer – både i forhold til udvidelse af forretningen og eksport. Lige nu har vi otte ansatte, men på torsdag starter der en medarbejder mere, og jeg regner med, at vi bliver én til to mere inden årets udgang, siger Michael Sørensen, som er adm. direktør i ARO Maskinfabrik.

Og når det går godt for ARO Maskinfabrik, så går det også godt for de virksomheder, der i dag står for produktionen af de varme- og kølesystemer, som virksomheden sælger.

- Så bliver der også job til flere smede og industriteknikkere, siger han.

Læs også: Tre gange så mange varer kan sælges på nettet

Det lysner over en bred kam

Oplevelserne fra bageriet og maskinfabrikken er langt fra enestående. En ny analyse fra Dansk Industri viser, at de små og mellemstore virksomheder nu forventer den højeste beskæftigelse i ti år – og det glæder Dansk Industris direktør Karsten Dybvad.

- Det danske samfund er og bliver dybt afhængig af vores mange små og mellemstore virksomheder, der hiver ordrer og vækst ind i lokalsamfundene, og som tilsammen giver arbejde til mere en 800.000 mennesker. Derfor er det glædeligt, at denne del af erhvervslivet, som led hårdt under krisen, er kommet så stærkt igen, siger han.

Analysen, som er baseret på svar fra DI’s Virksomhedspanel, viser også et positive resultat, når man ser på den samlede private beskæftigelse – dvs. når man også regner de største virksomheder med. Så ser beskæftigelsen ud til at ramme det højeste niveau nogensinde.

Der er også en dårlig nyhed Det tegner altså lyst for de danske virksomheder, men den mørke side af tallene skal også tages med. For når beskæftigelsen stiger, bliver det samtidigt sværere for virksomhederne at finde de rette medarbejdere. Det mærker virksomhederne allerede nu i både Ribe og Odense.

- Når det gælder faste medarbejdere, så har vi endnu ikke haft problemer, men vi bruger en del vikarer til vores glutenfri produktion, fordi vi ikke kan producere andre varer samtidigt. Så der har vi brug for at arbejde for fuld kraft i én til to uger, men det kniber meget med at finde folk, der kan glide ind i flowet i en begrænset periode. Det er nok vores største udfordring, siger Jytte Kruse fra Vadehavsbageriet.

Michael Sørensen fra ARO Maskinfabrik genkender også oplevelsen af, at arbejdsmarkedet er ved at stramme til.

- For nyligt søgte vi en intern sælger, men bunken af ansøgninger var tynd, og mange af dem gav indtryk af at være skrevet af folk, der kun søgte, fordi de skulle. Vi fik heldigvis stillingen besat, men det skyldtes faktisk et rent tilfælde, så jeg kan godt mærke, at der ikke er så mange at tage af, fortæller han.

Læs også: DI: Håber på andre veje til at sikre flere medarbejdere

DI: Vi skal hjælpe virksomhederne

Dansk Industris adm. direktør Karsten Dybvad ser med bekymring på den tiltagende mangel på arbejdskraft.

- Mange små og mellemstore virksomheder bliver hårdt ramt, fordi de ikke på samme måde som de helt store virksomheder kan brande sig som en kendt arbejdsplads eller har HR-kompetencerne til at rekruttere i udlandet, når der er for få danske kandidater, siger han.

Løsningen på problemerne kræver en flerstrenget indsats, men første skridt på vejen ligger lige for.

- Der er først og fremmest behov for, at vi i Danmark anerkender manglen på medarbejdere som en fælles udfordring for hele vores samfund – og ikke bare som virksomhedernes problem. Når virksomheder i hele landet forgæves søger medarbejdere, så rammer det os alle, fordi virksomhederne må takke nej til ordre. På den måde går vi glip af vækst og velstand her i landet, understreger Karsten Dybvad.

Læs også: Optimistiske europæere sætter fut under danske radiatorer

Steen Nielsen

Steen Nielsen

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3318
  • Mobil +45 2949 4557
  • E-mail snn@di.dk

Relateret indhold