11.10.18 DI Business Nyheder

DI: Cirkulært samfund tættere på efter aftale

Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre er enige om en række initiativer, der skal fremme cirkulær økonomi i Danmark. Det er gode og vigtige initiativer, mener DI.

- Virksomhederne får nu bedre rammer for en cirkulær omstilling. Det vil gøre det lettere at udvikle de løsninger, som vil blive efterspurgt over hele verden. I de kommende år vil der være en stigende efterspørgsel på løsninger, som fastholder produkter og materialer i et kredsløb, så vi undgår, at det bliver til affald, siger Karin Klitgaard, miljøpolitisk chef i DI. 

Hun ser en spændende udvikling i de kommende år, hvor affald og produkter i langt højere grad vil blive genanvendt. Aftalen er et første skridt på vejen mod et samfund, som bruger ressourcerne langt mere effektivt.

- Kommunerne indsamler og sorterer i dag affaldet på mange forskellige måder. Vi er meget tilfredse med, at forligspartierne vil sikre, at indsamlingen bliver mere ensartet. Det vil nemlig betyde større, ensartede mængder af affald, som virksomhederne kan genanvende i nye produkter. Men vi har brug for at alle kommuner gør det og at det ikke bliver en frivillig ordning, siger Karin Klitgaard 

Der er stadig brug for en ny organisering af affaldssektoren.  Og det haster, mener DI.

Hvis vi for alvor skal ligge i front på denne dagsorden, så bør regeringen hurtigst muligt tage fat på forhandlingerne om forsyningsstrategien Karin Klitgaard, Underdirektør

Forsyningsstrategi afgørende

- Hvis vi for alvor skal ligge i front på denne dagsorden, så bør regeringen hurtigst muligt tage fat på forhandlingerne om forsyningsstrategien. Så længe der er usikkerhed om spillereglerne i affaldssektoren, er der ingen virksomheder, der tør investere i nye affaldsløsninger, siger Karin Klitgaard. 

En af de helt store knaster er en reorganisering af affaldssektoren, så virksomhederne får bedre adgang til ressourcerne i affaldet.

- Vi har i dag leveret vores bud på en ny organisering af affaldssektoren, der sikrer, at affald bliver til nye råvarer på et cirkulært og reguleret marked, siger Karin Klitgaard. 

Læs også: Miljø- og Fødevareministeriets aftale

Skrevet af:

Bo Hjuler

Karin Klitgaard

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3695
  • Mobil +45 2565 0241
  • E-mail kakl@di.dk

Relateret