En række virksomheder og DI efterlyser fokus på energieffektivisering af bygninger i regeringens klimaplan, som blev præsenteret tirsdag.

Arkivfoto
09.10.18 DIB Nyheder

Virksomheder savner energieffektiviseringer i ny klimaplan

Regeringens klimaudspil får ros fra flere sider. Men en række virksomheder og DI  efterspørger fokus på energieffektivisering af bygninger.

Der er desværre ikke mange forslag, der handler om energieffektivisering af bygninger i regerings klimaplan, som blev præsenteret tirsdag.

Sådan lyder det fra en række virksomheder og Dansk Industri (DI).

De mener, at der er mulighed for at høste store klimagevinster ved at gøre vores bygninger mere energieffektive og klimavenlige. For eksempel ved at isolere og forbedre de eksisterende bygninger.

- Det er positivt, at udspillet rummer den ambitiøse tilgang til at elektrificere transportområdet i Danmark, og det er vigtigt, at vi fokuserer bredt på transport – både biler, tung transport og skibsfart. Men vi synes, at regeringen overser behovet for, at Danmark igangsætter nye tiltag, der kan sikre, at vi også i fremtiden er et foregangsland i forhold til energieffektivitet. Regeringen og Folketinget har nu mulighed for at rette op på det forsømte fra energiaftalen i forsommeren, siger Kim Fausing, adm. direktør i Danfoss. 

Læs også: Trafikselskab om klimaplan: Sats på os til grøn omstilling

Hvis vi skal løse klimaudfordringen, er det helt nødvendigt med mere energieffektive løsninger i bygninger og et styrket fokus på energirenoveringer. Tine Roed, Direktør

Et enestående værktøj

I en pressemeddelelse fra interesseorganisationen Synergi, som Danfoss sammen med VELUX, Grundfos og Rockwoll er en del af, bemærkes det også, at "alle virkemidler i samtlige sektorer" ifølge FN’s klimapanel skal tages i brug, hvis den globale opvarmning skal begrænses til 1,5 grader.

Synergi mener, at det manglende fokuspå energieffektivitet i bygninger kan få konsekvenser for både klimaet og for danske eksportmuligheder.

- Bygninger står for 40 procent af vores samlede energiforbrug, og både Klimarådet og Det Økonomiske Råd har peget på energieffektivitet i bygninger som det enkeltstående billigste værktøj, hvis man vil i mål med vores ambition om et fossilfrit Danmark i 2050. Vi har nu en historisk mulighed for at afgøre, om bygninger skal være en alvorlig barriere for en omkostningseffektiv grøn omstilling eller nøglen til en sikker og billig omstilling, siger Christian Jølck, bestyrelsesformand for Synergi.

Læs også: DI: Klimaforandringerne er alvorlige, men vi kan stadig nå at begrænse dem

Tag det med i forhandlinger

DI opfordrer også regeringen og resten af Folketingets partier til at prioritere energieffektivitet i bygninger i den endelige klimaplan.

- Der er et stort potentiale for at energieffektivisere vores bygninger, som vi selvfølgelig også bør indfri med klimaplanen. Vi havde meget gerne set, at det var del af udspillet, og vi vil klart opfordre til, at regeringen og resten af Folketinget i de videre forhandlinger også kommer med konkrete tiltag, som løfter energieffektiviteten i bygningerne, siger Tine Roed, direktør i DI, som ellers overordnet er positivt stemt over for det nye udspil.

I EU er der en stigende ønske om at energieffektivisere bygningerne. Det skaber mulighed for at eksportere danske løsninger, påpeger Tine Roed. 

- Hvis vi skal løse klimaudfordringen, er det helt nødvendigt med mere energieffektive løsninger i bygninger og et styrket fokus på energirenoveringer. Vi skal vise, hvad vi kan i Danmark. Derved kan vi inspirere andre og skabe nye eksportmuligheder, siger Tine Roed.

Læs også: DI: Klimaudspil bringer Danmark i front med grøn transport

Skrevet af:

Niels Petersen

Tine Roed

Tine Roed

Direktør

  • Direkte +45 3377 3561
  • Mobil +45 2949 4647
  • E-mail tmr@di.dk

Relateret indhold