Adm. direktør Charlotte Mark, Microsoft Development Center Copenhagen krydser fingre for, at regeringens udspil om styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft går igennem.

Foto: Microsoft Development Center Copenhagen
03.10.18 DIB Nyheder

Microsoft til regeringen: Tak for positivliste og for farvel til administrative benspænd og lussinger fra fast track-ordningen

Regerings udspil udspil om udenlandsk arbejdskraft vil gøre det mindre bøvlet fremover. Det er godt nyt hos adm. direktør Charlotte Mark, Microsoft Development Center Copenhagen. DI Global Talent håber på det store serviceeftersyn af de administrative regler, herunder fjernelse af kravet om dansk bankkonto.

- Endelig.

Så kort kan reaktionen koges ned til, når man spørge adm. direktør i Microsoft Development Center Copenhagen, hvordan hun ser på regeringens udspil vedrørende udenlandsk arbejdskraft.

Charlotte Mark hæfter sig særligt ved de dele af udspillet, der handler om smidigere administration.

- Vi håber meget, at nogle af de administrative benspænd forsvinder. Det er generelt umanerlig bøvlet for vores nyansatte medarbejdere fra udlandet at bosætte sig her, siger hun.

Direktøren forklarer, at for at få en dansk bolig skal en medarbejder fra udlandet for eksempel have en dansk bankkonto. Sådan en kan man kun få, hvis man har et cpr-nummer - som man kun kan få, hvis man har en bolig.

Det bider sig selv i halen på den mest bøvlede måde. Adm. direktør Charlotte Mark, Microsoft Development Center Copenhagen

Globale virksomheder har brug for globale talenter

I udviklingscenteret i Lyngby har cirka 60 procent af de 350 medarbejdere anden etnisk baggrund end dansk.

Charlotte Mark fortæller, at den store mangfoldighed på etnicitet, dels kommet af manglende mulighed for at finde danske it-specialister og dels af, at virksomheden spiller på den globale bane.

Regeringens udspil åbner også mulighed for, at positivlisten suppleres med flere stillingsbetegnelser. Det kunne for eksempel være inden for it-området.

- Vi ved, at Danmark vil mangle op mod 19.000 it-specialister i 2030. Vi kan ikke få dem alle i Danmark. Derudover har vi – som virksomhed, der udvikler produkter til det globale marked - brug for at kunne tiltrække talenter fra hele verden, så det vil være en fin hjælp, siger hun.

Læs også: DI: Godt regeringsudspil om udenlandske medarbejdere

Det koster os penge

Den adm. direktør i Microsoft Development Center Copenhagen understreger, at hendes medarbejdere fra udlandet på ingen måde er billig arbejdskraft, der underbyder danske medarbejdere.

- Vi ansætter højtuddannet og højtspecialiserede medarbejdere i konkurrence med virksomheder i resten af verden. Det er ikke billigt. Derudover er der omkostninger til flytning, at få familien på plads i Danmark osv. Det er dyrere for os at ansætte fra udlandet, siger hun.

Charlotte Mark og Microsoft kigger da også løbende på, om det kan betale sig fortsat at have udviklingsaktiviteter i Danmark.

- Det er bydende nødvendigt, at det ikke er alt for administrativ tungt og bøvlet at få de medarbejdere hertil, vi har brug for, siger hun.

Læs også: Blog: 5 forslag til at holde på de internationale medarbejdere

Forhåbentlig færre lussinger

Et af de administrative områder, der især har plaget globale virksomheder som Microsoft Development Center Copenhagen, er de uforholdsmæssigt store tæsk, de må tage, hvis de har de mindste fejl i forhold til for eksempel udlændingeloven.

- Som det er nu, får vi – ud over en bøde – en udelukkelse fra fast track-ordningen i to år, hvis vi har den mindste uoverensstemmelse. Som stor og velrenommeret virksomhed, der gør alt, hvad vi kan, for at følge med lovgivningen, har det virket unødigt hidsigt. Hvis det bliver mere proportionalt, vil det være en stor lettelse, siger Charlotte Mark.

Dansk Industri (DI) har længe arbejdet for et større servicetjek af fast track-ordningen, siger chef for DI Global Talent Linda Duncan Wendelboe.

- Vi er meget positive over for regeringens udspil om at lette virksomhedernes administrative barrierer, når vi taler om udenlandsk arbejdskraft. Her håber vi, at der blandt andet vil blive kigget grundigt på kravene til certificering og sanktioner i Fast Track-ordningen, siger hun.

Læs også: Bankkontokrav sætter grænsebom for Grundfos’ udenlandske medarbejdere

Farvel krav til dansk bankkonto

Chefen for DI Global Talent er også begejstret for udsigten til, at Danmarks internationale koncerner nu fremover kan få deres udenlandsk-ansatte medarbejdere på korttidsophold i Danmark. Uden at de i den forbindelse skal oprette en dansk bankkonto.

Linda Duncan Wendelboe forklarer, at en stramning i udlændingeloven, som et flertal uden om regeringen vedtog i juni 2017, har gjort, at store internationale koncerner som for eksempel Grundfos skal sørge for, at deres medarbejdere, der er statsborgere i lande uden for EU/EØS og skal på periodevis arbejde i hovedkvarteret i Danmark, har en dansk bankkonto.

- Kravet om den danske konto har været et utroligt benspænd for, at de globale koncerner, der har valgt at have deres hovedkvarter og udviklingsenhed i Danmark, har kunnet få egne medarbejdere hertil på kortere ophold. Det er rigtig godt, hvis det forsvinder nu, siger hun. 

Fakta

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Kommer primært fra EU/EØS:

I 2017 var der knap 130.000 udenlandske arbejdstagere fra EU/EØS (fuldtidspersoner) og

12.500 fuldtidspersoner fra tredjelande.

I 2015 bidrog udenlandske arbejdstagere med erhvervsmæssigt opholdsgrundlag med 6 mia. kr.

Personer rekrutteret via beløbsordningen, der er den største ordning til rekruttering af udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU/EØS, bidrager med omkring 1,4 mia. kr. til de offentlige kasser hvert år. Det svarer til et gennemsnit på godt 300.000 kroner pr. udenlandsk medarbejder. 

Kilde: Regeringens udspil udspil om styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

Linda Duncan Wendelboe

Linda Duncan Wendelboe

Chef for Medlemsrelationer og SMV-indsatser

  • Direkte +45 3377 3906
  • Mobil +45 9398 8050
  • E-mail lidw@di.dk

Relateret indhold