30.10.18 DIB Nyheder

Nøgletal: Global usikkerhed rammer virksomhedernes humør

Konjunkturbarometer fra Danmarks Statistik viser lavere forventninger hos virksomhederne.

Danmarks Statistiks konjunkturindikator for industrien faldt fra 5 i august til -1 i september og nu til -2 i oktober. Den tilsvarende indikator for serviceerhvervene ligger uændret på 10 i oktober.

- Usikkerhed om brexit, handelskrig og nervøse aktiemarkeder har fået virksomhederne til at sænke forventningerne til de kommende måneder. Vi har desværre også set lignende tendenser i andre europæiske lande, siger cheføkonom Morten Granzau, Dansk Industri.

- Industrivirksomhederne har over de seneste måneder oplevet en nedgang i ordrebeholdningen, og mange varer er blevet lagt på lager. Denne udvikling er bekymrende, særligt da der ellers er fremgang i efterspørgslen fra både Danmark og udlandet. Virksomhederne har dog stadig ganske positive forventninger til produktionen, og det peger dermed på fremgang i produktionen i de kommende måneder, siger Morten Granzau.

Manglen på dygtige medarbejdere er den største barriere for virksomhedernes vækst lige nu. Morten Granzau Nielsen, Underdirektør

Konjunkturbarometrene viser, at manglen på arbejdskraft i stigende grad er en produktionsbegrænsning inden for både industri, service og byggeri. Manglen på arbejdskraft er nu på højeste niveau siden finanskrisen.

- På trods af den øgede globale usikkerhed, så er manglen på dygtige medarbejdere den største barriere for virksomhedernes vækst lige nu. Mere end fire ud af ti af vores medlemsvirksomheder med et rekrutteringsbehov angiver, at de har oplevet at måtte opgive at besætte en stilling grundet mangel på kvalificerede ansøgere, siger Morten Granzau.

Morten Granzau Nielsen

Morten Granzau Nielsen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 4676
  • Mobil +45 2245 4620
  • E-mail mogr@di.dk

Relateret indhold