09.10.18 DI Business Nyheder

Nøgletal: Nedjustering af væksten i verdensøkonomien

Selvom væksten i verdensøkonomien spås at aftage en smule i de kommende år, bør den stadig være stærk nok til at kunne løfte danske virksomheders eksport yderligere.

Den internationale valutafond (IMF) forudser, at verdensøkonomien vil vokse med 3,7 procent i både 2018 og 2019. Dette er en nedjustering i forhold til deres seneste prognose fra juli, hvor de skønnede en vækst på 3,9 procent i begge år.

- IMF har nedjusteret sine forventninger til væksten i de kommende år. Højere renter, lav produktivitetsvækst og handelskrigen mellem USA og Kina er med til at sætte tempoet ned på væksten i verdensøkonomien. Prognosen er præget af usikkerhed om væksten i udvalgte emerging markets-lande. Særligt vækstudsigterne for Tyrkiet, Iran, Brasilien og Argentina er blevet kraftigt reduceret, siger chefanalytiker Allan Sørensen, Dansk Industri.

Der er stadig udsigt til pæn fremgang i verdensøkonomien. Allan Sørensen, Cheføkonom

- Der er stadig udsigt til pæn fremgang i verdensøkonomien, selv om det globale vækstbillede ikke er lige så optimistisk som tidligere. I Europa og USA fortsætter opsvinget, men væksten er under pres som følge af øget mangel på arbejdskraft. Væksten i verdensøkonomien er stadig ganske høj og bør være stærk nok til at løfte dansk eksport, siger Allan Sørensen.

IMF skønner en vækst i Danmark på 2,0 procent i 2018 og 1,9 procent i 2019.

- De danske nøgletal har desværre ikke alle været lige imponerende i starten 2018, og derfor får vi meget svært ved at nå en vækst i dansk økonomi på to procent i 2018. Vi kan dog glæde os over pæn fremgang på arbejdsmarkedet, hvor beskæftigelsen stiger måned efter måned. Både forbrugere og virksomheder er optimister og tror på fortsat fremgang i dansk økonomi. Den største udfordring kan være at skaffe nok medarbejdere til at holde opsvinget kørende, siger Allan Sørensen.

Allan Sørensen

Cheføkonom

  • Direkte +45 3377 3912
  • Mobil +45 2990 6323
  • E-mail als@di.dk

Relateret