Der er behov for investeringer  i ny teknologi og nyt udstyr, hvis danske medarbejdere skal være mere produktive, mener Dansk Industris adm. direktør Karsten Dybvad.

Foto: DI
29.10.18 DIB Nyheder

Øjenåbner: Produktiviteten vokser ikke så meget som vi tror

De officielle målinger af produktiviteten i Danmark medregner danske virksomheders eksport af produkter, som aldrig har været i Danmark. Resultatet er, at vi overvurderer danske produktionsmedarbejderes produktivitet, påpeger DI’s adm. direktør.

Danske virksomheders sælger hvert år varer for 110 milliarder kroner i udlandet, som aldrig nogensinde har været i Danmark. Nogle af varerne bliver produceret i udlandet, mens andre både købes og sælges i udlandet uden at være i nærheden af dansk jord. Det viser en ny analyse fra Dansk Industri (DI) på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Imidlertid medregnes en betydelig del af de 110 mia. kr. i de officielle mål for værditilvækst og produktivitet i Danmark. Det får danske medarbejdere til at synes mere produktive, end de egentlig er.

- Det er en øjenåbner og en klar påmindelse om, at vi skal i gang med at styrke produktiviteten i Danmark. Der skal investere mere i ny teknologi og nyt udstyr, siger adm. direktør i Dansk Industri Karsten Dybvad.  

DI’s analyse tager udgangspunkt i tal fra Danmarks Statistik. Analysen viser, at arbejdsproduktiviteten i industrien ville være steget med rundt regnet 1,4 procentpoint mindre om året fra 2005 til 2017, hvis man ikke havde indregnet varer solgt i udlandet efter forarbejdning i udlandet. Og produktiviteten ville faktisk være faldet fra 2013 til i dag.

Læs hele analysen. 

Når først en stor del produktionen er flyttet ud, er det relativt simpelt også at rykke den øvrige del af virksomheden udenlands Karsten Dybvad, Adm. direktør

Design i Danmark – produktion i udlandet

Ifølge DI’s analyse er der siden 2005 sket en tidobling af de danske virksomheders eksport af varer, som ikke er produceret herhjemme og aldrig har befundet sig i Danmark.

Udviklingen er sket i takt med at flere og flere danske virksomheder vælger at lade deres design og salg foregå i Danmark, mens en stor del af produktionen og distributionen foregår uden for landets grænser.

I sig selv er det entydigt godt for Danmark, at selskaberne har succes med deres forretningsmodel. De er nemlig med til at skabe arbejdspladser, skatteindtægter og andre indkomster til Danmark, påpeger Karsten Dybvad.

- Men det får os også til at overvurdere, hvor godt det går med arbejdsproduktiviteten i Danmark – eksempelvis har produktiviteten i industrivirksomhederne udviklet sig noget mindre prangende, når vi kun ser på den produktion, der rent faktisk finder sted i Danmark, siger han.  

Læs også: 805.000 danske job afhænger nu af eksport

Svært at konkurrere med udlandet

Den lavere produktivitetsvækst i Danmark har derfor også betydning for lønudviklingen, mener DI’s adm. direktør.

- Hvis den generelle løn skulle fastsættes, så den også inkluderer bidrag fra produktion i udlandet, ville mange af vores små produktionsvirksomheder få virkelig svært ved at konkurrere. De kan selvfølgelig ikke betale en løn, som slet ikke svarer til den udvikling i produktiviteten, som de har i deres egen virksomhed, siger Karsten Dybvad.

Samtidig skal man fra politisk hold være opmærksom på, at Danmark også fortsat er et godt sted at drive virksomhed, påpeger Karsten Dybvad.

- Når først en stor del produktionen er flyttet ud, er det relativt simpelt også at rykke den øvrige del af virksomheden udenlands. Derfor er det vigtigt, at politikerne bliver ved med at sikre, at virksomhederne både nu og i fremtiden har gode grunde til at være baseret i Danmark, siger han.

Læs også: Nøgletal: Nedjustering af væksten i verdensøkonomien

Morten Granzau Nielsen

Morten Granzau Nielsen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 4676
  • Mobil +45 2245 4620
  • E-mail mogr@di.dk

Relateret indhold