DI's websystemer er lukket for login søndag d. 26. maj pga. vedligeholdelse. Arrangementstilmelding og øvrige loginfunktioner vil være utilgængelige.

07.11.18 DI Business Nyheder

Danmarks Statistik har opjusteret dansk BNP

Det danske bruttonationalprodukt voksede samlet godt én procent mere i 2015 og 2016, end hidtil troet, viser Danmarks Statistiks årlige revision af BNP-tallene. Revisionen vedrører mest hjemmemarkedserhverv og har derfor ikke betydning for vurderingen af dansk konkurrenceevne, siger Dansk Industri.

Investeringerne i offentlig ejede virksomheder har været markant højere end hidtil troet. Det viser Danmarks Statistiks årlige revision af BNP-tallene for de seneste tre år.

- Det er hovedårsagen til, at væksten i BNP i 2015 og 2016 nu er blevet opjusteret med godt én procent. Det giver en   bedre forklaring på den kraftige vækst i beskæftigelsen i 2015 og 2016. Men det forklarer ikke, hvorfor væksten i beskæftigelsen er fortsat med uformindsket styrke siden 2016, hvor den økonomiske vækst synes at være aftaget, siger cheføkonom i DI Morten Granzau.

Revisionerne vedrører i særlig grad udviklingen i værditilvæksten og dermed produktiviteten for forsyningsvirksomhed, bygge- og anlægsvirksomhed samt ejendomsmæglere og udlejning af erhvervsejendomme. Her opjusteres væksten i produktiviteten markant i både 2015 og 2016.

- Det er væsentligt at notere sig, at revisionerne stort set alene vedrører en række hjemmemarkedserhverv. Væksten i produktivteten i eksporterhvervene, herunder industrien, er ikke justeret nævneværdigt. Revisionerne har derfor ikke betydning for vurderingen af konkurrenceevnen, siger Morten Granzau.

Væksten i BNP i 2017 skønnes fortsat at være 2,3 pct.

Morten Granzau Nielsen

Økonomisk politisk chef

  • Direkte +45 3377 4676
  • Mobil +45 2245 4620
  • E-mail mogr@di.dk
Relateret