07.11.18 DIB Nyheder

Danmarks Statistik har opjusteret dansk BNP

Det danske bruttonationalprodukt voksede samlet godt én procent mere i 2015 og 2016, end hidtil troet, viser Danmarks Statistiks årlige revision af BNP-tallene. Revisionen vedrører mest hjemmemarkedserhverv og har derfor ikke betydning for vurderingen af dansk konkurrenceevne, siger Dansk Industri.

Investeringerne i offentlig ejede virksomheder har været markant højere end hidtil troet. Det viser Danmarks Statistiks årlige revision af BNP-tallene for de seneste tre år.

- Det er hovedårsagen til, at væksten i BNP i 2015 og 2016 nu er blevet opjusteret med godt én procent. Det giver en   bedre forklaring på den kraftige vækst i beskæftigelsen i 2015 og 2016. Men det forklarer ikke, hvorfor væksten i beskæftigelsen er fortsat med uformindsket styrke siden 2016, hvor den økonomiske vækst synes at være aftaget, siger cheføkonom i DI Morten Granzau.

Revisionerne vedrører i særlig grad udviklingen i værditilvæksten og dermed produktiviteten for forsyningsvirksomhed, bygge- og anlægsvirksomhed samt ejendomsmæglere og udlejning af erhvervsejendomme. Her opjusteres væksten i produktiviteten markant i både 2015 og 2016.

- Det er væsentligt at notere sig, at revisionerne stort set alene vedrører en række hjemmemarkedserhverv. Væksten i produktivteten i eksporterhvervene, herunder industrien, er ikke justeret nævneværdigt. Revisionerne har derfor ikke betydning for vurderingen af konkurrenceevnen, siger Morten Granzau.

Væksten i BNP i 2017 skønnes fortsat at være 2,3 pct.

Morten Granzau Nielsen

Morten Granzau Nielsen

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 4676
  • Mobil +45 2245 4620
  • E-mail mogr@di.dk

Relateret indhold