Der er brug for knap 7500 flere praktikpladser i år, før at nå i mål i forhold til trepartsaftale fra 2016, der skal sikrer Danmark nok faglært arbejdskraft.

23.11.18 DIB Nyheder

DI: Bekymrende fald i elever på erhvervsuddannelser

Nye tal for antallet af praktikpladser viser en tilbagegang i september. Afgørende at virksomheder er offensive med at oprette lærepladser, mener DI.

Det går lidt mere trægt end ønskeligt med at skaffe praktikpladser til lærlinge og dermed sikrer en vækst i faglærte medarbejdere. Det viser september måneds opgørelse fra Undervisningsministeriet.

Samlet for alle uddannelser er der tale om, at 313 færre elever er i gang med deres uddannelse i form af en praktikplads i en virksomhed sammenlignet med september 2017. 

I alt har 67.288 elever en praktikpladsaftale i september 2018. I de første ni måneder af 2018 er der indgået 35.224 praktikpladsaftaler.

Heraf udgør de erhvervsuddannelser, som indgår i målet fra trepartsaftalen fra 2016, 29.094 praktikpladser. Og det havde DI helst set højere.

- Tallene er langt fra tilfredsstillende, og den stigning, som vi så i august, er stort set tabt igen, siger Lone Folmer Berthelsen, erhvervsuddannelseschef i DI. Hun tilføjer:

- Det er selvfølgeligt positivt, at der er færre i skolepraktik. Men samtidigt er det bekymrende, at der er færre elever i gang med en erhvervsuddannelse. 

Læs også: Ny erhvervsskoleaftale skal skaffe flere faglærte

Uddannelsen af nye faglærte forudsætter, at der er elever, og at der er praktikpladser. Derfor er det afgørende, at virksomhederne opretter og ansætter flere elever og lærlinge. Lone Folmer Berthelsen, Underdirektør

Elever i skolepraktik er i alt faldet 23 pct. til 5624 pladser fra september 2017 til september 2018.

For at nå årets mål med praktikpladser i forhold til trepartsaftalen fra 2016 mellem fagbevægelse, arbejdsgiver og regering skal der oprettes næsten 7500 flere praktikpladser inden udgangen af 2018. Det kan stadig nås, men der er brug for handling i virksomhederne.

- Uddannelsen af nye faglærte forudsætter, at der er elever, og at der er praktikpladser. Derfor er det afgørende, at virksomhederne opretter og ansætter flere elever og lærlinge, og er aktive opsøgende overfor at tiltrække elever, siger Lone Folmer Berthelsen.

Hun påpeger, at det er vigtigt at opslå ledige praktikpladser på den landsdækkende portal praktikpladsen.dk. Samtidigt er det afgørende, at erhvervsskolerne er aktive omkring at opsøge praktikpladser og få matchet elever og virksomheder, og at skolerne sikrer, at alle elever, der tæller med i statistikken er virksomhedspraktikparate.

- Dertil skal eleverne være geografisk mobile og opsøgende til de praktikpladser, som virksomhederne stiller til rådighed, siger hun. 

Læs også: Infomationer om Praktikplads-AUB

Lone Folmer Berthelsen

Lone Folmer Berthelsen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 4818
  • Mobil +45 4032 0943
  • E-mail lofb@di.dk

Relateret indhold