Nyt forlig om erhvervsskoler skal skaffe flere lærlinge og dermed løfte antallet af faglærte.

22.11.18 DIB Nyheder

Ny erhvervsskoleaftale skal skaffe flere faglærte

Det er i flere år gået trægt med at tiltrække elever til erhvervsskolerne. Men Danmark behøver desperat flere faglærte, og DI ser positivt på et nyt erhvervsskoleforlig, der skal tiltrække og fastholde flere elever.

Der blæser positive vinde over erhvervsskolesektoren, der efter mange års problemer med at tiltrække og fastholde elever, nu får bedre vilkår. Det sker gennem en flerårsaftale mellem regeringen og DF, Radikale Venstre, Socialdemokratiet og SF. Forliget blev indgået torsdag over middag, og i DI glæder chef for erhvervsuddannelsesområdet Lone Folmer Berthelsen sig over initiativerne.

- Det er dejligt med en bred politisk aftale, der trækker i den rigtige retning. Aftalen giver erhvervsuddannelserne en tiltrængt økonomisk håndsrækning.  Og den har initiativer, der kan gøre erhvervsuddannelser attraktive for flere. Danmark har brug for flere dygtige faglærte, og virksomhederne kan ikke uddanne dem uden erhvervsskoler af høj kvalitet, siger Lone Folmer Berthelsen.

Lone Folmer Berthelsen ser også positivt på aftalens folkeskoleinitiativer.

- Det er alfa og omega, at folkeskoleelever får lov at se og afprøve fag og viden i praksis og erhvervsuddannelserne skal generelt fylde mere i 10. klasse. Med aftalen kan erhvervsskoler nu udbyde undervisningsforløb i samarbejde med en folkeskole. Det er et vigtigt første skridt, og jeg forventer, at de kommunale folkeskoler griber den mulighed med kyshånd, siger Lone Folmer Berthelsen.

Læs også: Debat: Lærlinge også for vores egen skyld

- Vi er nødt til at få flere unge og voksne i gang med en erhvervsuddannelse, selv om de i sin tid valgte en anden vej efter grundskolen. Lone Folmer Berthelsen, Underdirektør

Flere ældre skal i gang

DI-chefen understreger dog, at det ikke er nok, at øge antallet af erhvervsskoleelever, der kommer fra folkeskolen. Vi må også have flere lidt ældre ind på erhvervsskolerne.

- Vi er nødt til at få flere unge og voksne i gang med en erhvervsuddannelse, selv om de i sin tid valgte en anden vej efter grundskolen. Aftalen indfører det afklarende grundforløb også for de lidt ældre unge og de voksne, og det er et skridt i den rigtige retning. For det har betydet mindre frafald for de helt unge, der kommer direkte fra grundskolen. Vi håber det kan gøre det samme for de lidt ældre, siger Lone Folmer Berthelsen. 

Studenter skal have mulighed

Hun påpeger, at næste skridt må være at få flere af de ufaglærte studenter til at vælge en erhvervsuddannelse som deres videre uddannelse. I dag er 20-25 pct. af studenterne ikke kommet i gang med en uddannelse mere end 2 år efter deres studentereksamen – her er erhvervsuddannelserne et godt alternativ til ufaglært arbejde.

- Og for at fremme det er det meget positivt, at forliget stadfæster, at studenter også i de kommende år kan få eksempelvis en kontor-læreplads i en virksomhed på samme vilkår som andre merkantile elever. Der er mange års gode erfaringer med at rekruttere studenter til de merkantile erhvervsuddannelser. Og der er for få elever fra de nye merkantile eux-uddannelser til at dække behovet hos virksomhederne.

Det er også en del af aftalen at det såkaldte omprioriteringsbidrag – en årlig 2 procents besparelse -  bliver fjernet for erhvervsuddannelserne. Det blev allerede offentliggjort som en del af Finansloven for godt to uger siden. 

Læs også: Efter 17 års nedgang - flere vælger erhvervsuddannelserne

Lone Folmer Berthelsen

Lone Folmer Berthelsen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 4818
  • Mobil +45 4032 0943
  • E-mail lofb@di.dk

Relateret indhold