Små og mellemstore virksomheder kan sælge endnu flere varer og tjeneester i resten af Europa med bedre viden om de regler og processer, der går sig gældende i det indre marked, vurderer DI.

Getty Images
21.11.18 DIB Nyheder

Ny rapport: Sådan bliver det indre marked endnu bedre

Små- og mellemstore danske virksomheder skal have bedre muligheder for at udnytte EU’s indre marked fuldt ud. Løsningen er blandt andet ”en one-stop shop”, der skal gøre det lettere for virksomhederne at finde hoved og hale i lovgivningen og processer i andre lande,  fastslår ny rapport.

1.030 milliarder euro årligt – eller næsten 7.700 milliarder kroner – er det uudnyttede potentiale i EU’s indre marked, ifølge Europa-Parlamentet.

Mange af disse milliarder kunne små og mellemstore danske virksomheder (SMV'er) få fingre i, hvis de i større grad tør tage skridtet og bevæge sig ud på de europæiske markeder. Og når de gør det, er det essentielt, at de uden besvær kan sælge det samme produkt og den samme ydelse på tværs af EU. 

Sådan lyder konklusionen i en ny rapport fra SMV Envoy-netværket, der består af højtplacerede embedsmænd fra alle EU-lande. 

Men hov, er essensen af EU’s indre marked ikke netop, at der ikke er barrierer for handel på tværs af grænserne? Jo, det indre marked har fjernet rigtig mange handelsbarrierer for virksomhederne, men ikke desto mindre er virkeligheden, at virksomhederne stadig slås med forskellige regler, processer og dokumentation fra land til land, fortæller DI’s direktør Kent Damsgaard. 

- SMV’erne slås ofte med at finde vej rundt i de lokale krav til virksomhederne. Og det bremser handlen på tværs af landegrænserne. Til skade for både virksomheder og forbrugere, siger Kent Damsgaard.

Læs hele SMV-Envoy rapporten her.

SMV’er er afgørende for væksten i Europa

Rapporten fra embedsmændene præsenterer tre konkrete forslag til, hvordan et godt — men også stadig mere komplekst — indre marked kan blive endnu bedre. Forslagene skal gøre det lettere for SMV’erne at gennemskue, hvad der skal til for at kunne handle i et andet EU-land.

For det første skal der fremover kun være en indgang – en såkaldt one-stop shop – der skal give virksomhederne et koordineret svar angående regler og producerer i et andet EU land.

For det andet skal fremtidig EU-lovgivning have endnu mere blik for virksomhedernes situation og hverdag. Der skal være et større fokus på brugerne, når ny lovgivning bliver til.

Og for det tredje skal lovgivningen være digitaliseringsklar, står der i SMV-Envoys rapporten. Det skal altså luges ud i henvisninger til oldnordiske krav om faxmaskiner og digitalisering skal tænkes ind i lovarbejdet.

- Det handler helt grundlæggende om, at SMV’erne skal have bedre muligheder for at udnytte det indre marked til vækst og handel. SMV’erne udgør langt flertallet af virksomhederne i Danmark og i EU. Gode vilkår for SMV’erne er derfor helt centralt for at sikre fortsat vækst og fremgang, siger direktør Kent Damsgaard.

Peter G. H. Madsen
Skrevet af:

Peter G. H. Madsen

Kent Damsgaard

Kent Damsgaard

Politisk direktør

  • Direkte +45 3377 3090
  • Mobil +45 2585 3216
  • E-mail ked@di.dk

Relateret indhold