14.12.18 DIB Nyheder

8 råd der giver flere kvinder i topledelsen

Jo flere talenter – jo bedre konkurrenceevne, pointerer Dansk Industri, med otte anbefalinger til at få flere kvinder som lederkandidater.

Virksomheder har en interesse i at rekruttere, fastholde og forfremme fra den bredest mulige pulje af kvalificerede personer. Derfor er det afgørende at få flere kvinder i spil til de øverste leder­poster, fortæller chef for forskning og videregående uddannelser i Dansk Industri (DI), Mette Fjord Sørensen.

– Det går fremad, men der er stadig et potentiale, som skal indfries. Jo hurtigere det lykkes at få flere kvinder frem til toplederposter jo bedre. Det er essentielt, at private virksomheder samtidig plejer fødekæden af ledelsestalenter, siger hun.

Hun ser det som glædeligt, at andelen af kvindelige ledere er steget de seneste 10 år, så andelen af kvinder på førstelinje-lederposter i den private sektor nu er cirka 30 procent, ifølge DI’s seneste analyse. Og i de største danske virksomheders bestyrelser (C20 og Large Cap) er knap hvert tredje bestyrelsesmedlem nu en kvinde.

Men flere skal med, og DI ser det som en bredere udfordring at få kvinder til at vælge uddannelser rettet mod den private sektor og dermed også en karrierevej med mulighed for at blive adm. direktør eller bestyrelsesformand i en virksomhed. Samtidig er det en central pointe at give kvinder og mænd samme mulighed for at blive forfremmet.

– Det her handler ikke om, at mænd og kvinder skal være ens. Det handler om lige muligheder og om, at køn ikke må spille en rolle, når muligheder præsenterer sig, og beslutninger skal træffes, siger Mette Fjord Sørensen.

DI har otte anbefalinger til, hvordan virksomheder kan bringe flere kvinder frem til topposterne.

1. Gør kønsfordeling til en del af ledelsesstrategien

Fokusér på at forankre tiltag og sammensætning af køn i virksomhedens øverste ledelse for at sikre opbakning på alle niveauer i organisationen. Indarbejd så vidt muligt tiltag i eksisterende processer frem for at indføre nye, separate spor.

2. Sæt klare mål for kvinder i ledelse og bestyrelse

Lovgivingen kræver at virksomheder opstiller måltal for andelen af kvinder i bestyrelsen, hvis virksomheden ikke har en ligelig kønsfordeling. DI anbefaler den forbindelse til at arbejde med måltal for kønsfordeling i de øvrige ledelseslag. Det er en fordel, når der skal afrapporteres i forhold til love og regler.

3. Udarbejd en politik for kønsfordeling

Loven kræver også, at virksomheder formulerer, gennemfører og rapporterer om en politik, der forbedrer kønsfordelingen på alle ledelsesniveauer. Hold ekstra øje med  ledelsesniveauer og/eller forretningsområder, der er særligt udfordret omkring topledelsens talentpulje.

4. Shortlister over kandidater bør indeholde kvinder

Virksomheden bør sikre, at der altid er mindst to kvindelige kandidater på listen over kandidater, når der rekrutteres til lederstillinger. Det bør også gælde ved brug af eksterne rekrutteringsfirmaer. Det er et godt greb for at sikre flere kvinder i lederstillinger.

5. Motivér ledelsestalenter og skub dem frem

Dygtige medarbejdere bør opmuntres til at forfølge en lederkarriere – uanset køn. Find ud af, hvad de enkelte talenter har af muligheder og barrierer, og adressér dem individuelt med opbakning, mentorstøtte, aflønning, ledelsesprogrammer osv.

6. Brug mentorprogrammer og netværk

Medlemmer af den øverste ledelse bør i en periode fungere som mentorer for kvindelige toplederaspiranter. Udarbejd mentorprogrammet sammen med en anden virksomhed, det skaber et mere neutralt rum, hvor man kan dele overvejelser og refleksioner.

7. Styrk kvinders tilknytning under barsel

Kvinders relativt lange barselsorlov kan begrænse karrierevejen, viser forskning. Virksomheden bør derfor sikre kvindelige medarbejderes tilknytning ved at orientere om nyt fra arbejdspladsen under barslen. Dertil kan virksomheden opfordre forældrene til en mere ligelig deling af  forældreorloven.

8. Se karriereveje ud fra et livsfaseperspektiv

Der er mange måder at gøre karriere på. Tilbyd derfor flere mulige karriereveje, der er tilpasset den livsfase, som medarbejderen befinder sig i. Og giv mulighed for at genoptage karrieren efter et eller flere barselsforløb eller andre begivenheder.

Kontakt Mette Fjord Sørensen, chef for forskning og videregående uddannelser på 3377 3797 eller mfj@di.dk, hvis du vil vide mere kvinder i ledelse.

Læs også pjecen: Flere kvinder i ledelse - anbefalinger og best practice

Brug DI

Kontakt Mette Fjord Sørensen, chef for forskning og videregående uddannelser på 33773797 eller mfj@di.dk, hvis du vil vide mere kvinder i ledelse.  

Mette Fjord Sørensen

Mette Fjord Sørensen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3797
  • Mobil +45 5213 2312
  • E-mail mfj@di.dk

Relateret indhold