Der er i den kommende finanslov afsat 60 mio. kr. til en forundersøgelse af linjeføring, byggetekniske forhold m.v. i forhold til en Kattegatforbindelse.

Foto: Getty
20.12.18 DIB Nyheder

DI: Ja tak til Kattegatforbindelse!

60 milliarder kr. vil en kattegatforbindelse koste, viser ny analyse. DI håber, det fører til en forundersøgelse, der levner mulighed for både vej og jernbane.

Regeringen og Dansk Folkeparti har netop præsenteret en ny analyse om Kattegat-forbindelsen. Af den fremgår det, at forbindelsen kan realiseres for ca. 60 mia. kroner baseret på brugerbetaling fra bilisterne. 

- Der er mange fordele ved en fast forbindelse over Kattegat. Den vil gøre det lettere at komme mellem Øst- og Vestdanmark, og vores infrastruktur og forsyningssikkerhed vil blive mere robust.  I dag er vi for eksempel alt for sårbare over for ulykker.  Med den stigende vækst i trafikken og øgede trængsel på motorvejene, vil vi blive endnu mere sårbare i de kommende år, siger Michael Svane, branchedirektør i DI Transport.

Læs også: DI: Trængsel kan bremse vækst

Det er nødvendigt, at vi også styrker den kollektive trafik, når vi investerer i en Kattegatforbindelse Michael Svane, Branchedirektør

Kig på både bro og tunnel

Analysen skal danne grundlag for en politisk aftale om at igangsætte en såkaldt forundersøgelse, hvor linjeføring, byggetekniske forhold m.v. analyseres. Der er i finanslovsaftalen og i den kommende finanslov afsat 60 mio. kroner til en forundersøgelse.

- Det er godt, at forundersøgelsen udvides til at omfatte en kombineret vej- og jernbaneforbindelse. Det har vi på de andre store, faste forbindelser mellem landsdelene. Det er nødvendigt, at vi også styrker den kollektive trafik, når vi investerer i en Kattegatforbindelse, siger Michael Svane

Læs også: Blog: Busser er virksomheders oversete ven

Gå efter bredt flertal

Han mener desuden, at forundersøgelsen bør indeholde beregninger på både en broløsning og en tunnelløsning.

- Ved en tunnelløsning kan man udnytte den tunnelfabrik, som man etablerer ved byggeriet af Femern-forbindelsen. På den måde kan vi sikre, at arbejdspladserne bliver i Danmark, siger Michael Svane.

Han opfordrer politikerne på Christiansborg til at gå efter politisk aftale med bredt flertal i Folketinget, som det er sket i aftalerne om andre store broer og tunneler.

- Det vil give den helt nødvendige sikkerhed om projekterne. men en Kattegatfordbindelse bør ikke skygge for de andre nødvendige investeringer. Udspillet bør derfor følges op af en investeringsplan for den samlede infrastruktur i Danmark, som regeringen og DF har forpligtet sig til i finanslovsaftalen, siger branchedirektøren.

Læs analysen: Hvem tænker på bussen, når der planlægges skinner 

Michael Svane

Michael Svane

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 4652
  • Mobil +45 4036 1348
  • E-mail misv@di.dk

Relateret indhold